หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมประถม 17 พ.ย. 2559 09.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมประถม 18 พ.ย. 2559 09.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุม 17 พ.ย. 2559 09.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมประถม 18 พ.ย. 2559 09.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมอนุบาล 17 พ.ย. 2559 09.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป.104 18 พ.ย. 2559 09.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมอนุบาล 17 พ.ย. 2559 13.00
-
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมอนุบาล 18 พ.ย. 2559 09.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป.102-102 17 พ.ย. 2559 09.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป.101 18 พ.ย. 2559 09.00
-
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 1-2 17 พ.ย. 2559 09.00
-
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 1 18 พ.ย. 2559 09.00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 2-3 17 พ.ย. 2559 13.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 2 18 พ.ย. 2559 09.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เด็นท์ 1 17 พ.ย. 2559 13.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 3 18 พ.ย. 2559 09.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 3 17 พ.ย. 2559 09.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป.101 18 พ.ย. 2559 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์ มนตรี ; 086-8593200 : นายกันตธี เนื่องศรี ; 089-6360640 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]