หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/1, ป.1/2 17 พ.ย. 2559 09.00
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/3, ป.1/4 17 พ.ย. 2559 09.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 18 พ.ย. 2559 09.00
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.4/5, ป.4/6 17 พ.ย. 2559 09.00
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.4/7, ป.4/8 17 พ.ย. 2559 09.00
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป4/8 18 พ.ย. 2559 09.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/5, ป.1/6 17 พ.ย. 2559 09.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/5, ป.1/6 18 พ.ย. 2559 09.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/7, ป.1/8 17 พ.ย. 2559 09.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/9, ป.6/8 17 พ.ย. 2559 09.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/7, ป.1/8, ป.1/9 18 พ.ย. 2559 09.00
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.6/2, ป.6/3 17 พ.ย. 2559 09.00
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.6/4, ป.6/5 17 พ.ย. 2559 09.00
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 18 พ.ย. 2559 09.00
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.6/6, ป.6/7 17 พ.ย. 2559 09.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.6/6, ป.6/7 18 พ.ย. 2559 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์ มนตรี ; 086-8593200 : นายกันตธี เนื่องศรี ; 089-6360640 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]