หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นายกันตธี เนื่องศรี   089-6360640
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เลขที่ 545/24, ถ.สมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 นางพัทธนันท์ ลือยงวัฒนา 16.184769, 103.294128 061-0457217
3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 นายนรินทร์ ศรีสารคาม 16.189704, 103.298556 061-9617507
4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 31/10 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตราด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 นางกรรณิการ์ คงสืบเสาะ 16.195323, 103.276029 086-854322
5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม มหาสารคาม 44000 นางชมเดือน กองจันทร์ 16.186305, 103.296963 043-710167

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์ มนตรี ; 086-8593200 : นายกันตธี เนื่องศรี ; 089-6360640 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]