เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตฯ
ระบบได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ...
วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 21:35 น.