เปิดให้แก้ไขข้อมูล
เปิดให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูล นักเรียนและครูให้ถูกต้องก่อนปริ้นเกียรติบัตร ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 
วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 06:54 น.