เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์
เดิมวันที่ 9 ตุลาคม 2559  เป็น วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559  ตารางการแข่งขัน  => Download
วันพฤหัสบดี ที่ 06 ตุลาคม 2559 เวลา 10:55 น.