ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 317
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร - -
4 บ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 251
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 758
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 756
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 755
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร - -
4 บ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร - -
4 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 032
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 4
5 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 5
6 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 6
7 บ้านป่งเปือย สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 7
8 ป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 8
9 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 9
10 บ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 10
11 บ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11
12 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 12
13 บ้านฝั่งแดง สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 13
14 บ้านตูมหวาน สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 14
15 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 15
16 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนากอก สพป. มุกดาหาร 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเอี่ยน สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 4
5 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 5
6 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 6
7 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 7
8 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 76.66 เงิน 8
9 บ้านผึ่งแดด สพป. มุกดาหาร 76.66 เงิน 8
10 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 73.33 เงิน 10
11 บ้านฝั่งแดง สพป. มุกดาหาร 73.33 เงิน 10
12 บ้านโคกพัฒนา สพป. มุกดาหาร 73.33 เงิน 10
13 ชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 72.33 เงิน 13
14 บ้านโนนเกษม สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 14
15 บ้านนายอ สพป. มุกดาหาร 71.66 เงิน 15
16 บ้านภู สพป. มุกดาหาร 67.33 ทองแดง 16
17 อนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 64.33 ทองแดง 17
18 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 58 เข้าร่วม 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 4
5 ป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 5
6 บ้านตูมหวาน สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 6
7 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 7
8 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 8
9 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 9
10 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 10
11 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 11
12 บ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 71 เงิน 12
13 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 13
14 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านฝั่งแดง สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 4
5 บ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 5
6 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 6
7 บ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 7
8 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร - -
9 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 94.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาหัวภู สพป. มุกดาหาร 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านย้อมพัฒนา สพป. มุกดาหาร 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 88.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ สพป. มุกดาหาร 81.25 ทอง 4
5 บ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 81.25 ทอง 4
6 บ้านโคกกลาง สพป. มุกดาหาร - -
7 บ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 87 ทอง ชนะเลิศ
2 นาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 4
5 สยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 4
6 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 6
7 บ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 6
8 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 6
9 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร - -
10 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร - -
11 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 4
5 นาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 5
6 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 6
7 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 7
8 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่งเปือย สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 87 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดง สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 84.13 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. มุกดาหาร 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 78.50 เงิน 4
5 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 78.50 เงิน 4
6 บ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 76.50 เงิน 6
7 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 75.50 เงิน 7
8 นาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 69 ทองแดง 8
9 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเอี่ยน สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 4
5 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 5
6 บ้านโสก สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 6
7 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 7
8 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร - -
9 บ้านบุ่ง สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 71 เงิน 4
5 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 66.50 ทองแดง 5
6 บ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 58 เข้าร่วม 6
7 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 54 เข้าร่วม 7
8 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 53.50 เข้าร่วม 8
9 บ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 52.50 เข้าร่วม 9
10 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 49.50 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 47 เข้าร่วม 11
12 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ สพป. มุกดาหาร 45 เข้าร่วม 12
13 ป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 30 เข้าร่วม 13
14 บ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 24 เข้าร่วม 14
15 นาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 17 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 4
5 ป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 5
6 บ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 6
7 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 7
8 บ้านคำพอก 1 สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 8
9 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 9
10 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 71 เงิน 10
11 บ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 11
12 บ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 12
13 บ้านทรายทอง สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 13
14 บ้านตูมหวาน สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 14
15 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. มุกดาหาร 62 ทองแดง 15
16 บ้านกุดแข้ สพป. มุกดาหาร 61 ทองแดง 16
17 บ้านคำผักหนอกสงเปือย สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 4
5 บ้านป่งเปือย สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 6
7 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 6
8 บ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 8
9 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 9
10 บ้านบุ่ง สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 9
11 นาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 11
12 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 11
13 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร - -
14 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร - -
15 บ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 76.60 เงิน 4
5 นาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 75.66 เงิน 5
6 บ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 75.33 เงิน 6
7 บ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 7
8 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 67.66 ทองแดง 8
9 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 4
5 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 5
6 บ้านมะนาว สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 6
7 บ้านทรายทอง สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 7
8 บ้านนาโด่ สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 9
10 ชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 10
11 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11
12 บ้านดงมอน สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 12
13 บ้านนาตะแบง 2 สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 13
14 บ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 13
15 บ้านโค้งสำราญ สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 13
16 บ้านคำพอก 1 สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 16
17 ชุมชนบ้านคำชะอี สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 17
18 บ้านดง สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 17
19 อนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 4
5 บ้านห้วยกอก 1 สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 4
6 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 6
7 บ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 7
8 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 8
9 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 9
10 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 10
11 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 11
12 บ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 12
13 บ้านคำผึ้ง สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 13
14 ชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 14
15 บ้านเป้าป่าแสด สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 15
16 บ้านแมด สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 15
17 บ้านบุ่งอุทัย สพป. มุกดาหาร 40 เข้าร่วม 17
18 บ้านโนนสว่าง 1 สพป. มุกดาหาร 40 เข้าร่วม 17
19 พระราชทานบ้านหนองหมู สพป. มุกดาหาร 40 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 395
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงเย็น สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน