สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 18 2 1 21 22 0 0 0 22
2 มุกดาลัย 10 12 2 24 31 11 5 3 47
3 บ้านนาโพธิ์ 10 6 6 22 27 8 0 0 35
4 บ้านนาตะแบง 1 9 7 3 19 26 7 4 3 37
5 บ้านเหล่า 9 2 6 17 16 2 4 2 22
6 อนุบาลมุกดาหาร 7 5 4 16 23 5 1 1 29
7 บ้านชะโนด 1 7 3 3 13 16 4 1 1 21
8 ร่มเกล้า 7 0 2 9 14 2 1 1 17
9 บ้านหนองยาง 6 5 3 14 17 6 4 0 27
10 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 6 0 5 11 17 5 4 2 26
11 บ้านชะโนด 2 5 5 3 13 19 7 6 0 32
12 ชุมชนบ้านหนองบัว 5 3 4 12 19 10 1 0 30
13 บ้านบาก 2 5 3 3 11 20 5 2 0 27
14 บ้านเหล่าหมี 5 3 3 11 14 6 2 1 22
15 บ้านโนนสวาท 5 2 1 8 14 7 8 3 29
16 สยามกลการ 4 5 1 4 10 12 8 3 2 23
17 บ้านหนองหอยป่าหวาย 4 8 6 18 27 4 3 0 34
18 บ้านป่งโพน 4 4 1 9 10 2 2 2 14
19 ชุมชนดอนตาล 4 1 3 8 18 3 1 0 22
20 บ้านสองคอน 4 1 1 6 6 0 2 1 8
21 บ้านขามป้อม 4 1 0 5 6 4 1 0 11
22 บ้านนาทาม 3 5 1 9 14 7 1 1 22
23 คำแฮดประชาสรรค์ 3 3 3 9 15 1 2 0 18
24 บ้านโพนสว่าง 3 3 2 8 14 3 3 1 20
25 บ้านป่าเตย 3 3 1 7 11 6 1 1 18
26 บ้านคำบง 1 3 2 1 6 9 3 1 0 13
27 บ้านเหล่าคราม 3 1 5 9 19 7 0 1 26
28 บ้านนาหลวง 2 3 1 0 4 6 1 0 2 7
29 บ้านนาดีโคกสวาท 3 1 0 4 4 1 0 0 5
30 บ้านกกตูม 2 4 2 8 14 9 0 4 23
31 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 2 4 2 8 11 5 5 1 21
32 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2 3 2 7 8 1 1 0 10
33 อนุบาลคำชะอี 2 3 1 6 8 5 2 1 15
34 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 2 2 3 7 12 3 4 0 19
35 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 2 2 2 6 16 6 3 0 25
36 บ้านโคกหนองหล่ม 2 2 2 6 9 3 1 1 13
37 บ้านคำป่าหลาย 2 1 3 6 8 6 3 0 17
38 บ้านนาถ่อน 2 1 2 5 7 4 0 0 11
39 บ้านโคกขามเลียน 2 1 0 3 7 3 2 0 12
40 บ้านทรายทอง 2 1 0 3 5 0 1 0 6
41 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 2 1 0 3 3 2 1 0 6
42 บ้านหนองหญ้าไซย์ 2 0 1 3 5 0 0 1 5
43 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 2 0 0 2 11 7 1 0 19
44 บ้านหนองแวงใหญ่ 2 0 0 2 4 2 4 2 10
45 บ้านหนองโอใหญ่ 2 0 0 2 3 0 2 1 5
46 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านหนองแวง 1 3 1 5 8 4 0 2 12
48 นาหว้าประชาสรรค์ 1 2 3 6 9 6 4 1 19
49 บ้านดงหลวง 1 2 0 3 11 1 1 0 13
50 บ้านคำสร้อย 1 2 0 3 6 5 1 1 12
51 บ้านหนองเม็ก 1 2 0 3 6 5 0 0 11
52 บ้านพังคอง 1 2 0 3 5 6 4 0 15
53 บ้านงิ้ว 1 1 3 5 9 14 3 2 26
54 บ้านหนองสระพัง 1 1 2 4 5 0 0 0 5
55 บ้านป่งเปือย 1 1 1 3 9 1 2 1 12
56 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 1 1 3 6 5 1 0 12
57 บ้านดง 1 1 1 3 5 4 1 0 10
58 บ้านห้วยกอก 1 1 1 1 3 4 1 0 1 5
59 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
60 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 1 1 0 2 4 1 3 0 8
61 บ้านนาคำน้อย 1 1 1 0 2 2 1 0 0 3
62 บ้านสงเปือย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
63 บ้านย้อมพัฒนา 1 0 3 4 8 1 0 0 9
64 บ้านวังไฮ 1 0 1 2 6 3 5 1 14
65 บ้านสานแว้ 1 0 1 2 6 1 0 3 7
66 บ้านนาสองเหมือง 1 0 1 2 5 1 0 3 6
67 บ้านดงเย็น 1 0 1 2 3 1 0 2 4
68 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
69 บ้านซ่ง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
70 ชุมชนเมืองหนองสูง 1 0 0 1 7 7 3 1 17
71 บ้านหนองบง 1 0 0 1 5 2 1 3 8
72 บ้านภูล้อม 1 0 0 1 5 1 0 2 6
73 บ้านหว้านน้อย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
74 บ้านเป้าป่าแสด 1 0 0 1 2 3 1 1 6
75 บ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านป่งขาม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านนามน 1 0 0 1 1 3 0 0 4
79 พระราชทานบ้านหนองหมู 1 0 0 1 1 1 1 4 3
80 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านน้ำบ่อดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 0 4 4 8 8 8 2 2 18
84 บ้านภูแผงม้า 0 4 2 6 12 9 0 2 21
85 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 0 4 1 5 8 1 1 0 10
86 บ้านคำนางโอก 0 3 2 5 4 3 1 0 8
87 นาสะเม็งวิทยา 0 3 1 4 12 0 1 1 13
88 บ้านภู 0 3 0 3 5 2 1 2 8
89 ห้วยตาเปอะ 0 2 5 7 8 6 3 2 17
90 บ้านนาม่วง 0 2 2 4 5 0 1 1 6
91 ชุมชนโพนทราย 0 2 1 3 7 7 2 0 16
92 ชุมชนนาโสก 0 2 1 3 6 1 2 1 9
93 บ้านพรานอ้น 0 2 0 2 6 4 0 0 10
94 บ้านคำพอก 1 0 2 0 2 4 2 3 1 9
95 บ้านกุดโง้ง 0 2 0 2 3 2 1 0 6
96 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 0 1 2 3 5 4 0 4 9
97 ยศวดีนิคมคำสร้อย 0 1 2 3 5 0 2 1 7
98 ป่งแดงวิทยาคม 0 1 1 2 8 3 2 2 13
99 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 0 1 1 2 6 1 2 0 9
100 บ้านโสก 0 1 1 2 5 1 0 0 6
101 บ้านคำเขือง 0 1 1 2 5 0 2 1 7
102 บ้านแมด 0 1 1 2 4 4 0 1 8
103 บ้านห้วยทราย 2 0 1 1 2 4 3 3 0 10
104 บ้านมะนาว 0 1 1 2 3 5 0 0 8
105 บ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 0 1 1 2 3 3 0 1 6
106 บ้านแก้ง 2 0 1 1 2 3 0 1 1 4
107 ชุมชนบางทรายใหญ่ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
108 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 7 2 0 0 9
109 บ้านหนองแคนนาจาน 0 1 0 1 4 0 0 0 4
110 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 0 1 0 1 3 1 1 0 5
111 บ้านดงมัน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
112 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 0 1 0 1 2 3 1 0 6
113 บ้านอุ่มไผ่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
114 บ้านหนองผือดอนม่วง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
116 บ้านโนนเกษม 0 1 0 1 1 2 0 1 3
117 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
118 บ้านบาก 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2
119 บ้านนาหัวภู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านโพนสวาง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
121 บ้านบะ 0 0 1 1 7 1 2 1 10
122 บ้านหว้านใหญ่ 0 0 1 1 5 0 1 2 6
123 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 0 0 1 1 3 2 3 0 8
124 บ้านหนองกระยัง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
125 บ้านผึ่งแดด 0 0 1 1 3 1 1 0 5
126 บ้านโคก 1 0 0 1 1 3 1 1 0 5
127 บ้านโนนสังข์ศรี 0 0 1 1 2 2 2 1 6
128 บ้านนากอก 0 0 1 1 2 2 1 0 5
129 บ้านก้านเหลืองดง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
130 บ้านขอนแก่น 0 0 1 1 2 0 1 0 3
131 บ้านคำบง 2 0 0 1 1 2 0 0 0 2
132 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 0 1 1 1 4 2 1 7
133 บ้านเปียด 0 0 1 1 1 2 0 0 3
134 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
135 บ้านคำไหล 0 0 1 1 1 1 1 0 3
136 บ้านคำผึ้ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
137 บ้านโคก 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2
138 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 0 1 1 1 0 1 0 2
139 บ้านสามขัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
140 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนใต้ร่มพระบารมี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
141 ไตรมิตรวิทยาคม 0 0 1 1 0 2 1 1 3
142 บ้านดงมอน 0 0 0 0 6 3 2 3 11
143 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 5 5 3 0 13
144 บ้านหนองเอี่ยน 0 0 0 0 5 5 2 4 12
145 บ้านเหล่าป่าเป้ด 0 0 0 0 5 3 2 3 10
146 บ้านฝั่งแดง 0 0 0 0 4 7 1 0 12
147 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 4 3 3 0 10
148 บ้านศูนย์ไหม 0 0 0 0 4 0 1 0 5
149 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 0 0 0 0 3 5 7 0 15
150 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 3 3 1 2 7
151 บ้านสงเปือยเหนือ 0 0 0 0 3 3 0 2 6
152 บ้านดงยางนันทวัน 0 0 0 0 3 2 0 1 5
153 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
154 บ้านนาสะโน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
155 บ้านเหล่าดง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
156 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
157 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 2 4 3 2 9
158 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 2 4 3 0 9
159 บ้านจอมมณีใต้ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
160 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
161 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 0 0 0 0 2 1 3 1 6
162 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
163 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 0 0 2 0 1 1 3
164 บ้านท่าไค้ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
165 บ้านนายาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
166 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
167 เมืองพาลุกากรภูมิ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
168 หนองข่าประชาอุทิศ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
169 บ้านโนนศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านคำพี้ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
172 บ้านนาตะแบง 2 0 0 0 0 1 2 2 0 5
173 บ้านโคกพัฒนา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
174 หมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
175 บ้านหนองสระพังทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
176 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
177 บ้านหนองกะปาด 0 0 0 0 1 1 3 1 5
178 บ้านนายอ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
179 บ้านโนนสว่าง 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
180 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านโค้งสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านนาหนองแคน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
183 บ้านบุ่งอุทัย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
184 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
185 บ้านดอนป่าแคน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
186 บ้านนาหลวง 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
187 ห้วยยางจอมมณี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
188 บ้านแวง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
189 บ้านนาโด่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
190 บ้านหนองหนาว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
191 บ้านขัวสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านนาคำน้อย 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านนาสองห้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านนาหินกอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านม่วงหัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองน้ำเต้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านห้วยลำโมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านโนนสะอาด 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านโพนไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านน้ำเที่ยง 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2
203 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
204 บ้านเหมืองบ่า 0 0 0 0 0 1 1 1 2
205 บ้านแฝก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
206 ชุมชนโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
207 บ้านดงยาง 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2
208 บ้านนาดี 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
209 บ้านกุดแข้ใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 นาคำน้อยวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านคำพอก 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านนาหลัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านเหล่าแขมทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านโพนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
217 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
218 บ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
219 บ้านวังนอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
220 บ้านห้วยกอก 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
221 สยามกลการ 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
222 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
223 บ้านนาปุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
224 บ้านป่าพยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
225 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
226 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
227 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 233 200 176 609 1,092 463 240 139 1,795