สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 18 2 1 21 22 0 0 0 22
2 มุกดาลัย 9 10 2 21 29 9 5 3 43
3 บ้านเหล่า 9 2 6 17 16 2 4 2 22
4 บ้านชะโนด 1 7 3 3 13 16 4 1 1 21
5 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 6 0 5 11 17 5 4 2 26
6 สยามกลการ 4 5 1 3 9 11 8 3 2 22
7 บ้านหนองหอยป่าหวาย 4 8 6 18 27 4 3 0 34
8 บ้านนาโพธิ์ 4 6 6 16 20 7 0 0 27
9 อนุบาลมุกดาหาร 4 5 4 13 19 5 1 1 25
10 บ้านเหล่าหมี 4 3 2 9 13 6 0 1 19
11 บ้านหนองยาง 4 3 1 8 11 4 3 0 18
12 ชุมชนบ้านหนองบัว 4 2 3 9 13 10 1 0 24
13 บ้านขามป้อม 4 1 0 5 6 4 0 0 10
14 บ้านสองคอน 4 1 0 5 6 0 1 1 7
15 ร่มเกล้า 4 0 1 5 11 1 1 1 13
16 บ้านโนนสวาท 4 0 1 5 9 6 8 3 23
17 บ้านนาตะแบง 1 3 4 3 10 15 6 4 3 25
18 บ้านป่งโพน 3 4 1 8 9 2 2 2 13
19 คำแฮดประชาสรรค์ 3 3 2 8 13 1 2 0 16
20 บ้านบาก 2 3 2 1 6 15 5 2 0 22
21 บ้านคำบง 1 3 2 1 6 9 3 1 0 13
22 บ้านเหล่าคราม 3 1 5 9 19 7 0 1 26
23 ชุมชนดอนตาล 3 1 3 7 16 3 1 0 20
24 บ้านนาหลวง 2 3 1 0 4 6 1 0 2 7
25 บ้านชะโนด 2 2 4 3 9 15 7 6 0 28
26 บ้านกกตูม 2 4 2 8 14 9 0 4 23
27 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 2 4 1 7 10 5 3 1 18
28 อนุบาลคำชะอี 2 3 1 6 8 5 2 1 15
29 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 2 2 3 7 11 3 4 0 18
30 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 2 2 2 6 16 6 3 0 25
31 บ้านโคกหนองหล่ม 2 2 2 6 9 3 1 1 13
32 บ้านป่าเตย 2 2 1 5 9 5 1 1 15
33 บ้านนาทาม 2 2 1 5 8 7 1 1 16
34 บ้านโคกขามเลียน 2 1 0 3 6 3 2 0 11
35 บ้านทรายทอง 2 1 0 3 5 0 1 0 6
36 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 2 1 0 3 3 2 1 0 6
37 บ้านหนองหญ้าไซย์ 2 0 1 3 5 0 0 1 5
38 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 2 0 0 2 10 7 1 0 18
39 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านหนองแวง 1 3 1 5 8 4 0 2 12
41 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 1 3 1 5 6 1 1 0 8
42 นาหว้าประชาสรรค์ 1 2 3 6 8 6 4 1 18
43 บ้านงิ้ว 1 1 3 5 9 14 3 2 26
44 บ้านหนองสระพัง 1 1 2 4 5 0 0 0 5
45 บ้านป่งเปือย 1 1 1 3 9 1 2 1 12
46 บ้านห้วยกอก 1 1 1 1 3 4 1 0 1 5
47 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
48 บ้านโพนสว่าง 1 1 0 2 8 2 3 1 13
49 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 1 1 0 2 4 1 3 0 8
50 บ้านพังคอง 1 1 0 2 3 6 3 0 12
51 บ้านวังไฮ 1 0 1 2 6 3 5 1 14
52 บ้านสานแว้ 1 0 1 2 6 1 0 3 7
53 บ้านนาสองเหมือง 1 0 1 2 5 1 0 3 6
54 บ้านคำป่าหลาย 1 0 1 2 4 4 3 0 11
55 บ้านนาถ่อน 1 0 1 2 4 2 0 0 6
56 บ้านดงเย็น 1 0 1 2 3 1 0 2 4
57 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
58 ชุมชนเมืองหนองสูง 1 0 0 1 7 7 3 1 17
59 บ้านหนองบง 1 0 0 1 5 2 1 3 8
60 บ้านภูล้อม 1 0 0 1 5 1 0 2 6
61 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 0 0 1 3 4 1 0 8
62 บ้านเป้าป่าแสด 1 0 0 1 2 3 1 1 6
63 บ้านหนองแวงใหญ่ 1 0 0 1 2 2 3 2 7
64 บ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านป่งขาม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านสงเปือย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านนามน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
69 พระราชทานบ้านหนองหมู 1 0 0 1 1 1 1 4 3
70 บ้านนาดีโคกสวาท 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านน้ำบ่อดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านภูแผงม้า 0 4 1 5 12 8 0 2 20
75 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 0 4 1 5 8 1 1 0 10
76 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 0 3 3 6 7 7 2 2 16
77 นาสะเม็งวิทยา 0 3 0 3 10 0 1 1 11
78 บ้านภู 0 3 0 3 5 2 1 1 8
79 ห้วยตาเปอะ 0 2 4 6 7 6 3 2 16
80 ชุมชนนาโสก 0 2 1 3 6 1 2 1 9
81 บ้านคำนางโอก 0 2 1 3 3 2 1 0 6
82 บ้านดงหลวง 0 2 0 2 10 1 1 0 12
83 บ้านหนองเม็ก 0 2 0 2 5 3 0 0 8
84 บ้านพรานอ้น 0 2 0 2 5 3 0 0 8
85 บ้านกุดโง้ง 0 2 0 2 3 2 1 0 6
86 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 0 1 2 3 5 4 0 4 9
87 ยศวดีนิคมคำสร้อย 0 1 2 3 5 0 2 1 7
88 ป่งแดงวิทยาคม 0 1 1 2 8 3 2 2 13
89 ชุมชนโพนทราย 0 1 1 2 6 7 2 0 15
90 บ้านโสก 0 1 1 2 5 1 0 0 6
91 บ้านแมด 0 1 1 2 4 4 0 1 8
92 บ้านห้วยทราย 2 0 1 1 2 4 3 3 0 10
93 บ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 0 1 1 2 3 3 0 1 6
94 บ้านแก้ง 2 0 1 1 2 3 0 1 1 4
95 ชุมชนบางทรายใหญ่ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
96 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 7 2 0 0 9
97 บ้านคำสร้อย 0 1 0 1 4 5 1 0 10
98 บ้านคำพอก 1 0 1 0 1 3 2 2 1 7
99 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 0 1 0 1 3 1 1 0 5
100 บ้านดงมัน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
101 บ้านหนองแคนนาจาน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
102 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 0 1 0 1 2 3 1 0 6
103 บ้านอุ่มไผ่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
104 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
105 บ้านโนนเกษม 0 1 0 1 1 2 0 1 3
106 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
107 บ้านบาก 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2
108 บ้านหนองผือดอนม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านย้อมพัฒนา 0 0 2 2 6 1 0 0 7
110 บ้านโพนสวาง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
111 บ้านบะ 0 0 1 1 5 1 1 1 7
112 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 0 0 1 1 4 1 2 0 7
113 บ้านหว้านใหญ่ 0 0 1 1 4 0 0 2 4
114 บ้านมะนาว 0 0 1 1 3 3 0 0 6
115 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 0 0 1 1 3 2 3 0 8
116 บ้านหนองกระยัง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
117 บ้านผึ่งแดด 0 0 1 1 3 1 1 0 5
118 บ้านโคก 1 0 0 1 1 3 1 1 0 5
119 บ้านโนนสังข์ศรี 0 0 1 1 2 2 2 1 6
120 บ้านนากอก 0 0 1 1 2 2 1 0 5
121 บ้านคำเขือง 0 0 1 1 2 0 1 1 3
122 บ้านก้านเหลืองดง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
123 บ้านขอนแก่น 0 0 1 1 2 0 1 0 3
124 บ้านนาม่วง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
125 บ้านคำบง 2 0 0 1 1 2 0 0 0 2
126 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 0 1 1 1 4 2 1 7
127 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
128 บ้านคำไหล 0 0 1 1 1 1 1 0 3
129 บ้านคำผึ้ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
130 บ้านโคก 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2
131 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 0 1 1 1 0 1 0 2
132 บ้านซ่ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 บ้านสามขัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 บ้านเปียด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนใต้ร่มพระบารมี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 ไตรมิตรวิทยาคม 0 0 1 1 0 2 1 1 3
137 บ้านดงมอน 0 0 0 0 6 3 2 3 11
138 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 5 5 3 0 13
139 บ้านหนองเอี่ยน 0 0 0 0 5 5 2 4 12
140 บ้านเหล่าป่าเป้ด 0 0 0 0 5 3 2 3 10
141 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 4 3 3 0 10
142 บ้านศูนย์ไหม 0 0 0 0 4 0 1 0 5
143 บ้านฝั่งแดง 0 0 0 0 3 6 1 0 10
144 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 0 0 0 0 3 3 6 0 12
145 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 3 3 1 2 7
146 บ้านสงเปือยเหนือ 0 0 0 0 3 3 0 2 6
147 บ้านดงยางนันทวัน 0 0 0 0 3 2 0 1 5
148 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
149 บ้านนาสะโน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
150 บ้านเหล่าดง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
151 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
152 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 2 4 3 2 9
153 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 2 4 3 0 9
154 บ้านดง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
155 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
156 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 0 0 0 0 2 1 3 1 6
157 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
158 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 0 0 2 0 1 1 3
159 บ้านท่าไค้ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
160 บ้านนายาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
161 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
162 เมืองพาลุกากรภูมิ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 หนองข่าประชาอุทิศ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
164 บ้านหว้านน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านโนนศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านคำพี้ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
168 บ้านนาตะแบง 2 0 0 0 0 1 2 2 0 5
169 บ้านโคกพัฒนา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
170 หมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
171 บ้านหนองสระพังทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
172 บ้านหนองกะปาด 0 0 0 0 1 1 3 1 5
173 บ้านนายอ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
174 บ้านโนนสว่าง 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
175 บ้านจอมมณีใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านโค้งสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 บ้านหนองโอใหญ่ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
179 บ้านนาหนองแคน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
180 บ้านบุ่งอุทัย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
181 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
182 บ้านดอนป่าแคน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 บ้านนาหลวง 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
184 ห้วยยางจอมมณี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
185 บ้านแวง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
186 บ้านนาโด่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
187 บ้านหนองหนาว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
188 บ้านขัวสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านนาคำน้อย 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านนาสองห้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านนาหินกอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านม่วงหัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองน้ำเต้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านห้วยลำโมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านโนนสะอาด 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านโพนไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านน้ำเที่ยง 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2
201 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
202 บ้านแฝก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
203 ชุมชนโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
204 บ้านดงยาง 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2
205 บ้านนาดี 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
206 บ้านกุดแข้ใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 นาคำน้อยวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านคำพอก 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านนาหลัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านเหล่าแขมทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านโพนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านเหมืองบ่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
215 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
217 บ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
218 บ้านวังนอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
219 บ้านห้วยกอก 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
220 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
221 บ้านนาปุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
222 บ้านป่าพยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
223 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
224 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
225 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 182 163 150 495 955 427 224 137 1,606