สรุปเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาลัย 29 9 5 3 43
2 บ้านหนองหอยป่าหวาย 27 4 3 0 34
3 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 22 0 0 0 22
4 บ้านนาโพธิ์ 20 7 0 0 27
5 บ้านเหล่าคราม 19 7 0 1 26
6 อนุบาลมุกดาหาร 19 5 1 1 25
7 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 17 5 4 2 26
8 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 16 6 3 0 25
9 บ้านชะโนด 1 16 4 1 1 21
10 ชุมชนดอนตาล 16 3 1 0 20
11 บ้านเหล่า 16 2 4 2 22
12 บ้านชะโนด 2 15 7 6 0 28
13 บ้านนาตะแบง 1 15 6 4 3 25
14 บ้านบาก 2 15 5 2 0 22
15 บ้านกกตูม 14 9 0 4 23
16 ชุมชนบ้านหนองบัว 13 10 1 0 24
17 บ้านเหล่าหมี 13 6 0 1 19
18 คำแฮดประชาสรรค์ 13 1 2 0 16
19 บ้านภูแผงม้า 12 8 0 2 20
20 สยามกลการ 4 11 8 3 2 22
21 บ้านหนองยาง 11 4 3 0 18
22 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 11 3 4 0 18
23 ร่มเกล้า 11 1 1 1 13
24 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 10 7 1 0 18
25 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 10 5 3 1 18
26 บ้านดงหลวง 10 1 1 0 12
27 นาสะเม็งวิทยา 10 0 1 1 11
28 บ้านงิ้ว 9 14 3 2 26
29 บ้านโนนสวาท 9 6 8 3 23
30 บ้านป่าเตย 9 5 1 1 15
31 บ้านโคกหนองหล่ม 9 3 1 1 13
32 บ้านคำบง 1 9 3 1 0 13
33 บ้านป่งโพน 9 2 2 2 13
34 บ้านป่งเปือย 9 1 2 1 12
35 บ้านนาทาม 8 7 1 1 16
36 นาหว้าประชาสรรค์ 8 6 4 1 18
37 อนุบาลคำชะอี 8 5 2 1 15
38 บ้านหนองแวง 8 4 0 2 12
39 ป่งแดงวิทยาคม 8 3 2 2 13
40 บ้านโพนสว่าง 8 2 3 1 13
41 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 8 1 1 0 10
42 ชุมชนเมืองหนองสูง 7 7 3 1 17
43 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 7 7 2 2 16
44 ห้วยตาเปอะ 7 6 3 2 16
45 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 7 2 0 0 9
46 ชุมชนโพนทราย 6 7 2 0 15
47 บ้านขามป้อม 6 4 0 0 10
48 บ้านวังไฮ 6 3 5 1 14
49 บ้านดงมอน 6 3 2 3 11
50 บ้านโคกขามเลียน 6 3 2 0 11
51 ชุมชนนาโสก 6 1 2 1 9
52 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 6 1 1 0 8
53 บ้านสานแว้ 6 1 0 3 7
54 บ้านนาหลวง 2 6 1 0 2 7
55 บ้านย้อมพัฒนา 6 1 0 0 7
56 บ้านสองคอน 6 0 1 1 7
57 บ้านโนนยาง 5 5 3 0 13
58 บ้านหนองเอี่ยน 5 5 2 4 12
59 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 5 4 0 4 9
60 บ้านเหล่าป่าเป้ด 5 3 2 3 10
61 บ้านหนองเม็ก 5 3 0 0 8
62 บ้านพรานอ้น 5 3 0 0 8
63 บ้านหนองบง 5 2 1 3 8
64 บ้านภู 5 2 1 1 8
65 บ้านบะ 5 1 1 1 7
66 บ้านนาสองเหมือง 5 1 0 3 6
67 บ้านภูล้อม 5 1 0 2 6
68 บ้านโสก 5 1 0 0 6
69 ยศวดีนิคมคำสร้อย 5 0 2 1 7
70 บ้านทรายทอง 5 0 1 0 6
71 บ้านหนองหญ้าไซย์ 5 0 0 1 5
72 บ้านหนองสระพัง 5 0 0 0 5
73 บ้านคำสร้อย 4 5 1 0 10
74 บ้านคำป่าหลาย 4 4 3 0 11
75 บ้านแมด 4 4 0 1 8
76 บ้านห้วยทราย 2 4 3 3 0 10
77 บ้านนาอุดม 4 3 3 0 10
78 บ้านนาถ่อน 4 2 0 0 6
79 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 4 1 3 0 8
80 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 4 1 2 0 7
81 บ้านห้วยกอก 1 4 1 0 1 5
82 บ้านศูนย์ไหม 4 0 1 0 5
83 บ้านหว้านใหญ่ 4 0 0 2 4
84 บ้านพังคอง 3 6 3 0 12
85 บ้านฝั่งแดง 3 6 1 0 10
86 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 3 4 1 0 8
87 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 3 3 6 0 12
88 บ้านนาป่ง 3 3 1 2 7
89 บ้านสงเปือยเหนือ 3 3 0 2 6
90 บ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 3 3 0 1 6
91 บ้านมะนาว 3 3 0 0 6
92 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 3 2 3 0 8
93 บ้านคำพอก 1 3 2 2 1 7
94 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 3 2 1 0 6
95 บ้านคำนางโอก 3 2 1 0 6
96 บ้านกุดโง้ง 3 2 1 0 6
97 บ้านดงยางนันทวัน 3 2 0 1 5
98 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 3 1 1 0 5
99 บ้านหนองกระยัง 3 1 1 0 5
100 บ้านผึ่งแดด 3 1 1 0 5
101 บ้านโคก 1 3 1 1 0 5
102 บ้านดงเย็น 3 1 0 2 4
103 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 3 1 0 1 4
104 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย 3 1 0 0 4
105 บ้านนาสะโน 3 1 0 0 4
106 บ้านเหล่าดง 3 1 0 0 4
107 บ้านแก้ง 2 3 0 1 1 4
108 บ้านดงมัน 3 0 1 0 4
109 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 3 0 0 0 3
110 ชุมชนบางทรายใหญ่ 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองแคนนาจาน 3 0 0 0 3
112 บ้านโพนสวาง 3 0 0 0 3
113 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 3 0 0 0 3
114 บ้านบุ่ง 2 4 3 2 9
115 บ้านตูมหวาน 2 4 3 0 9
116 บ้านเป้าป่าแสด 2 3 1 1 6
117 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 2 3 1 0 6
118 บ้านดง 2 3 1 0 6
119 บ้านหนองแวงใหญ่ 2 2 3 2 7
120 บ้านโนนสังข์ศรี 2 2 2 1 6
121 บ้านนากอก 2 2 1 0 5
122 บ้านหนองบอน 2 2 0 0 4
123 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 2 1 3 1 6
124 บ้านอุ่มไผ่ 2 1 0 0 3
125 บ้านคำเขือง 2 0 1 1 3
126 บ้านหนองคอง 2 0 1 1 3
127 บ้านโนนสว่าง 1 2 0 1 1 3
128 บ้านท่าไค้ 2 0 1 1 3
129 บ้านก้านเหลืองดง 2 0 1 0 3
130 บ้านขอนแก่น 2 0 1 0 3
131 บ้านนายาง 2 0 1 0 3
132 บ้านม่วง 2 0 1 0 3
133 เมืองพาลุกากรภูมิ 2 0 1 0 3
134 บ้านนาม่วง 2 0 0 1 2
135 หนองข่าประชาอุทิศ 2 0 0 1 2
136 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 0 0 0 2
137 บ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ 2 0 0 0 2
138 บ้านป่งขาม 2 0 0 0 2
139 บ้านสงเปือย 2 0 0 0 2
140 เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 2 0 0 0 2
141 บ้านหนองนกเขียน 2 0 0 0 2
142 บ้านคำบง 2 2 0 0 0 2
143 บ้านหว้านน้อย 2 0 0 0 2
144 บ้านโนนศรี 2 0 0 0 2
145 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
146 ชุมชนบ้านคำชะอี 1 4 2 1 7
147 บ้านคำพี้ 1 3 0 0 4
148 บ้านนาตะแบง 2 1 2 2 0 5
149 บ้านโคกพัฒนา 1 2 1 1 4
150 หมู่บ้านป่าไม้ 1 2 1 0 4
151 บ้านโนนเกษม 1 2 0 1 3
152 บ้านนามน 1 2 0 0 3
153 บ้านหนองสระพังทอง 1 2 0 0 3
154 บ้านหนองกะปาด 1 1 3 1 5
155 บ้านหนองไผ่ 1 1 2 0 4
156 พระราชทานบ้านหนองหมู 1 1 1 4 3
157 บ้านคำไหล 1 1 1 0 3
158 บ้านนายอ 1 1 0 1 2
159 บ้านโนนสว่าง 2 1 1 0 1 2
160 บ้านนาดีโคกสวาท 1 1 0 0 2
161 บ้านโคกสว่าง 1 1 1 0 0 2
162 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 1 1 0 0 2
163 บ้านคำผึ้ง 1 1 0 0 2
164 บ้านโคก 2 1 1 0 0 2
165 บ้านจอมมณีใต้ 1 1 0 0 2
166 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
167 บ้านโค้งสำราญ 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองโอใหญ่ 1 0 2 1 3
169 บ้านนาหนองแคน 1 0 1 1 2
170 บ้านบุ่งอุทัย 1 0 1 1 2
171 บ้านบาก 1 1 0 1 0 2
172 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 1 0 1 0 2
173 บ้านโพนงาม 1 0 1 0 2
174 บ้านดอนป่าแคน 1 0 1 0 2
175 บ้านนาหลวง 1 1 0 1 0 2
176 ห้วยยางจอมมณี 1 0 1 0 2
177 บ้านแวง 1 0 0 2 1
178 บ้านนาโด่ 1 0 0 1 1
179 บ้านหนองหนาว 1 0 0 1 1
180 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 0 0 1
181 บ้านน้ำบ่อดง 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองผือดอนม่วง 1 0 0 0 1
183 บ้านซ่ง 1 0 0 0 1
184 บ้านสามขัว 1 0 0 0 1
185 บ้านเปียด 1 0 0 0 1
186 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนใต้ร่มพระบารมี 1 0 0 0 1
187 บ้านขัวสูง 1 0 0 0 1
188 บ้านกลาง 1 0 0 0 1
189 บ้านนาคำน้อย 2 1 0 0 0 1
190 บ้านนาสองห้อง 1 0 0 0 1
191 บ้านนาหินกอง 1 0 0 0 1
192 บ้านม่วงหัก 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองน้ำเต้า 1 0 0 0 1
194 บ้านห้วยลำโมง 1 0 0 0 1
195 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
196 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 0 0 1
197 บ้านโนนสะอาด 2 1 0 0 0 1
198 บ้านโพนไฮ 1 0 0 0 1
199 ไตรมิตรวิทยาคม 0 2 1 1 3
200 บ้านน้ำเที่ยง 2 0 2 0 1 2
201 บ้านดอนม่วย 0 2 0 0 2
202 บ้านแฝก 0 1 1 1 2
203 ชุมชนโพธิ์ไทร 0 1 1 0 2
204 บ้านดงยาง 1 0 1 1 0 2
205 บ้านนาดี 2 0 1 0 1 1
206 บ้านกุดแข้ใต้ 0 1 0 0 1
207 นาคำน้อยวิทยา 0 1 0 0 1
208 บ้านคำพอก 2 0 1 0 0 1
209 บ้านนาคำน้อย 1 0 1 0 0 1
210 บ้านนาหลัก 0 1 0 0 1
211 บ้านเหล่าน้อย 0 1 0 0 1
212 บ้านเหล่าแขมทอง 0 1 0 0 1
213 บ้านโพนแดง 0 1 0 0 1
214 บ้านเหมืองบ่า 0 0 1 1 1
215 บ้านกุดแข้ 0 0 1 0 1
216 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 1 0 1
217 บ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 1 0 1
218 บ้านวังนอง 0 0 1 0 1
219 บ้านห้วยกอก 2 0 0 1 0 1
220 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 1 0 1
221 บ้านนาปุ่ง 0 0 0 1 0
222 บ้านป่าพยอม 0 0 0 1 0
223 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 0 1 0
224 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 1 0
225 บ้านไร่ 0 0 0 1 0
รวม 955 427 224 137 1,743