สรุปเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาลัย 31 11 5 3 47
2 บ้านนาโพธิ์ 27 8 0 0 35
3 บ้านหนองหอยป่าหวาย 27 4 3 0 34
4 บ้านนาตะแบง 1 26 7 4 3 37
5 อนุบาลมุกดาหาร 23 5 1 1 29
6 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 22 0 0 0 22
7 บ้านบาก 2 20 5 2 0 27
8 ชุมชนบ้านหนองบัว 19 10 1 0 30
9 บ้านชะโนด 2 19 7 6 0 32
10 บ้านเหล่าคราม 19 7 0 1 26
11 ชุมชนดอนตาล 18 3 1 0 22
12 บ้านหนองยาง 17 6 4 0 27
13 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 17 5 4 2 26
14 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 16 6 3 0 25
15 บ้านชะโนด 1 16 4 1 1 21
16 บ้านเหล่า 16 2 4 2 22
17 คำแฮดประชาสรรค์ 15 1 2 0 18
18 บ้านกกตูม 14 9 0 4 23
19 บ้านโนนสวาท 14 7 8 3 29
20 บ้านนาทาม 14 7 1 1 22
21 บ้านเหล่าหมี 14 6 2 1 22
22 บ้านโพนสว่าง 14 3 3 1 20
23 ร่มเกล้า 14 2 1 1 17
24 บ้านภูแผงม้า 12 9 0 2 21
25 สยามกลการ 4 12 8 3 2 23
26 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 12 3 4 0 19
27 นาสะเม็งวิทยา 12 0 1 1 13
28 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 11 7 1 0 19
29 บ้านป่าเตย 11 6 1 1 18
30 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 11 5 5 1 21
31 บ้านดงหลวง 11 1 1 0 13
32 บ้านป่งโพน 10 2 2 2 14
33 บ้านงิ้ว 9 14 3 2 26
34 นาหว้าประชาสรรค์ 9 6 4 1 19
35 บ้านโคกหนองหล่ม 9 3 1 1 13
36 บ้านคำบง 1 9 3 1 0 13
37 บ้านป่งเปือย 9 1 2 1 12
38 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 8 8 2 2 18
39 ห้วยตาเปอะ 8 6 3 2 17
40 บ้านคำป่าหลาย 8 6 3 0 17
41 อนุบาลคำชะอี 8 5 2 1 15
42 บ้านหนองแวง 8 4 0 2 12
43 ป่งแดงวิทยาคม 8 3 2 2 13
44 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 8 1 1 0 10
45 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 8 1 1 0 10
46 บ้านย้อมพัฒนา 8 1 0 0 9
47 ชุมชนเมืองหนองสูง 7 7 3 1 17
48 ชุมชนโพนทราย 7 7 2 0 16
49 บ้านนาถ่อน 7 4 0 0 11
50 บ้านโคกขามเลียน 7 3 2 0 12
51 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 7 2 0 0 9
52 บ้านบะ 7 1 2 1 10
53 บ้านคำสร้อย 6 5 1 1 12
54 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 6 5 1 0 12
55 บ้านหนองเม็ก 6 5 0 0 11
56 บ้านขามป้อม 6 4 1 0 11
57 บ้านพรานอ้น 6 4 0 0 10
58 บ้านวังไฮ 6 3 5 1 14
59 บ้านดงมอน 6 3 2 3 11
60 ชุมชนนาโสก 6 1 2 1 9
61 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 6 1 2 0 9
62 บ้านสานแว้ 6 1 0 3 7
63 บ้านนาหลวง 2 6 1 0 2 7
64 บ้านสองคอน 6 0 2 1 8
65 บ้านพังคอง 5 6 4 0 15
66 บ้านโนนยาง 5 5 3 0 13
67 บ้านหนองเอี่ยน 5 5 2 4 12
68 บ้านดง 5 4 1 0 10
69 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 5 4 0 4 9
70 บ้านเหล่าป่าเป้ด 5 3 2 3 10
71 บ้านหนองบง 5 2 1 3 8
72 บ้านภู 5 2 1 2 8
73 บ้านนาสองเหมือง 5 1 0 3 6
74 บ้านภูล้อม 5 1 0 2 6
75 บ้านโสก 5 1 0 0 6
76 ยศวดีนิคมคำสร้อย 5 0 2 1 7
77 บ้านคำเขือง 5 0 2 1 7
78 บ้านหว้านใหญ่ 5 0 1 2 6
79 บ้านนาม่วง 5 0 1 1 6
80 บ้านทรายทอง 5 0 1 0 6
81 บ้านหนองหญ้าไซย์ 5 0 0 1 5
82 บ้านหนองสระพัง 5 0 0 0 5
83 บ้านฝั่งแดง 4 7 1 0 12
84 บ้านแมด 4 4 0 1 8
85 บ้านห้วยทราย 2 4 3 3 0 10
86 บ้านนาอุดม 4 3 3 0 10
87 บ้านคำนางโอก 4 3 1 0 8
88 บ้านหนองแวงใหญ่ 4 2 4 2 10
89 บ้านคำพอก 1 4 2 3 1 9
90 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 4 1 3 0 8
91 บ้านห้วยกอก 1 4 1 0 1 5
92 บ้านนาดีโคกสวาท 4 1 0 0 5
93 บ้านศูนย์ไหม 4 0 1 0 5
94 บ้านหนองแคนนาจาน 4 0 0 0 4
95 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 3 5 7 0 15
96 บ้านมะนาว 3 5 0 0 8
97 บ้านนาป่ง 3 3 1 2 7
98 บ้านสงเปือยเหนือ 3 3 0 2 6
99 บ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 3 3 0 1 6
100 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 3 2 3 0 8
101 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 3 2 1 0 6
102 บ้านกุดโง้ง 3 2 1 0 6
103 บ้านดงยางนันทวัน 3 2 0 1 5
104 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 3 1 1 0 5
105 บ้านหนองกระยัง 3 1 1 0 5
106 บ้านผึ่งแดด 3 1 1 0 5
107 บ้านโคก 1 3 1 1 0 5
108 บ้านดงเย็น 3 1 0 2 4
109 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 3 1 0 1 4
110 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย 3 1 0 0 4
111 บ้านนาสะโน 3 1 0 0 4
112 บ้านเหล่าดง 3 1 0 0 4
113 บ้านหนองโอใหญ่ 3 0 2 1 5
114 บ้านแก้ง 2 3 0 1 1 4
115 บ้านดงมัน 3 0 1 0 4
116 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 3 0 0 0 3
117 บ้านหว้านน้อย 3 0 0 0 3
118 ชุมชนบางทรายใหญ่ 3 0 0 0 3
119 บ้านโพนสวาง 3 0 0 0 3
120 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 3 0 0 0 3
121 บ้านบุ่ง 2 4 3 2 9
122 บ้านตูมหวาน 2 4 3 0 9
123 บ้านเป้าป่าแสด 2 3 1 1 6
124 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 2 3 1 0 6
125 บ้านโนนสังข์ศรี 2 2 2 1 6
126 บ้านนากอก 2 2 1 0 5
127 บ้านจอมมณีใต้ 2 2 0 0 4
128 บ้านหนองบอน 2 2 0 0 4
129 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 2 1 3 1 6
130 บ้านนาคำน้อย 1 2 1 0 0 3
131 บ้านสงเปือย 2 1 0 0 3
132 บ้านอุ่มไผ่ 2 1 0 0 3
133 บ้านหนองผือดอนม่วง 2 1 0 0 3
134 บ้านหนองคอง 2 0 1 1 3
135 บ้านโนนสว่าง 1 2 0 1 1 3
136 บ้านท่าไค้ 2 0 1 1 3
137 บ้านก้านเหลืองดง 2 0 1 0 3
138 บ้านขอนแก่น 2 0 1 0 3
139 บ้านนายาง 2 0 1 0 3
140 บ้านม่วง 2 0 1 0 3
141 เมืองพาลุกากรภูมิ 2 0 1 0 3
142 หนองข่าประชาอุทิศ 2 0 0 1 2
143 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 0 0 0 2
144 บ้านซ่ง 2 0 0 0 2
145 บ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ 2 0 0 0 2
146 บ้านป่งขาม 2 0 0 0 2
147 เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 2 0 0 0 2
148 บ้านหนองนกเขียน 2 0 0 0 2
149 บ้านคำบง 2 2 0 0 0 2
150 บ้านโนนศรี 2 0 0 0 2
151 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
152 ชุมชนบ้านคำชะอี 1 4 2 1 7
153 บ้านนามน 1 3 0 0 4
154 บ้านคำพี้ 1 3 0 0 4
155 บ้านนาตะแบง 2 1 2 2 0 5
156 บ้านโคกพัฒนา 1 2 1 1 4
157 หมู่บ้านป่าไม้ 1 2 1 0 4
158 บ้านโนนเกษม 1 2 0 1 3
159 บ้านเปียด 1 2 0 0 3
160 บ้านหนองสระพังทอง 1 2 0 0 3
161 บ้านโคกกลาง 1 2 0 0 3
162 บ้านหนองกะปาด 1 1 3 1 5
163 บ้านหนองไผ่ 1 1 2 0 4
164 พระราชทานบ้านหนองหมู 1 1 1 4 3
165 บ้านคำไหล 1 1 1 0 3
166 บ้านนายอ 1 1 0 1 2
167 บ้านโนนสว่าง 2 1 1 0 1 2
168 บ้านโคกสว่าง 1 1 1 0 0 2
169 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 1 1 0 0 2
170 บ้านคำผึ้ง 1 1 0 0 2
171 บ้านโคก 2 1 1 0 0 2
172 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
173 บ้านโค้งสำราญ 1 1 0 0 2
174 บ้านนาหนองแคน 1 0 1 1 2
175 บ้านบุ่งอุทัย 1 0 1 1 2
176 บ้านบาก 1 1 0 1 0 2
177 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 1 0 1 0 2
178 บ้านโพนงาม 1 0 1 0 2
179 บ้านดอนป่าแคน 1 0 1 0 2
180 บ้านนาหลวง 1 1 0 1 0 2
181 ห้วยยางจอมมณี 1 0 1 0 2
182 บ้านแวง 1 0 0 2 1
183 บ้านนาโด่ 1 0 0 1 1
184 บ้านหนองหนาว 1 0 0 1 1
185 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 0 0 1
186 บ้านน้ำบ่อดง 1 0 0 0 1
187 บ้านนาหัวภู 1 0 0 0 1
188 บ้านสามขัว 1 0 0 0 1
189 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนใต้ร่มพระบารมี 1 0 0 0 1
190 บ้านขัวสูง 1 0 0 0 1
191 บ้านกลาง 1 0 0 0 1
192 บ้านนาคำน้อย 2 1 0 0 0 1
193 บ้านนาสองห้อง 1 0 0 0 1
194 บ้านนาหินกอง 1 0 0 0 1
195 บ้านม่วงหัก 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองน้ำเต้า 1 0 0 0 1
197 บ้านห้วยลำโมง 1 0 0 0 1
198 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 0 0 1
199 บ้านโนนสะอาด 2 1 0 0 0 1
200 บ้านโพนไฮ 1 0 0 0 1
201 ไตรมิตรวิทยาคม 0 2 1 1 3
202 บ้านน้ำเที่ยง 2 0 2 0 1 2
203 บ้านดอนม่วย 0 2 0 0 2
204 บ้านเหมืองบ่า 0 1 1 1 2
205 บ้านแฝก 0 1 1 1 2
206 ชุมชนโพธิ์ไทร 0 1 1 0 2
207 บ้านดงยาง 1 0 1 1 0 2
208 บ้านนาดี 2 0 1 0 1 1
209 บ้านกุดแข้ใต้ 0 1 0 0 1
210 นาคำน้อยวิทยา 0 1 0 0 1
211 บ้านคำพอก 2 0 1 0 0 1
212 บ้านนาหลัก 0 1 0 0 1
213 บ้านเหล่าน้อย 0 1 0 0 1
214 บ้านเหล่าแขมทอง 0 1 0 0 1
215 บ้านโพนแดง 0 1 0 0 1
216 บ้านกุดแข้ 0 0 1 0 1
217 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 1 0 1
218 บ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 1 0 1
219 บ้านวังนอง 0 0 1 0 1
220 บ้านห้วยกอก 2 0 0 1 0 1
221 สยามกลการ 5 0 0 1 0 1
222 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 1 0 1
223 บ้านนาปุ่ง 0 0 0 1 0
224 บ้านป่าพยอม 0 0 0 1 0
225 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 0 1 0
226 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 1 0
227 บ้านไร่ 0 0 0 1 0
รวม 1,092 463 240 139 1,934