หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมุกดาลัย 54 31 62% 11 22% 5 10% 3 6% 50
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 40 27 77.14% 8 22.86% 0 0% 0 0% 35
3 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 36 27 79.41% 4 11.76% 3 8.82% 0 0% 34
4 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 43 26 65% 7 17.5% 4 10% 3 7.5% 40
5 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 30 23 76.67% 5 16.67% 1 3.33% 1 3.33% 30
6 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 23 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 22
7 โรงเรียนบ้านบาก 2 28 20 74.07% 5 18.52% 2 7.41% 0 0% 27
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 31 19 63.33% 10 33.33% 1 3.33% 0 0% 30
9 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 33 19 59.38% 7 21.88% 6 18.75% 0 0% 32
10 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 35 19 70.37% 7 25.93% 0 0% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 22 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
12 โรงเรียนบ้านหนองยาง 27 17 62.96% 6 22.22% 4 14.81% 0 0% 27
13 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 31 17 60.71% 5 17.86% 4 14.29% 2 7.14% 28
14 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 27 16 64% 6 24% 3 12% 0 0% 25
15 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 22 16 72.73% 4 18.18% 1 4.55% 1 4.55% 22
16 โรงเรียนบ้านเหล่า 26 16 66.67% 2 8.33% 4 16.67% 2 8.33% 24
17 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 21 15 83.33% 1 5.56% 2 11.11% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านกกตูม 32 14 51.85% 9 33.33% 0 0% 4 14.81% 27
19 โรงเรียนบ้านโนนสวาท 33 14 43.75% 7 21.88% 8 25% 3 9.38% 32
20 โรงเรียนบ้านนาทาม 30 14 60.87% 7 30.43% 1 4.35% 1 4.35% 23
21 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 23 14 60.87% 6 26.09% 2 8.7% 1 4.35% 23
22 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 21 14 66.67% 3 14.29% 3 14.29% 1 4.76% 21
23 โรงเรียนร่มเกล้า 22 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 25 12 52.17% 9 39.13% 0 0% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนสยามกลการ 4 25 12 48% 8 32% 3 12% 2 8% 25
26 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 19 12 63.16% 3 15.79% 4 21.05% 0 0% 19
27 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 14 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 19 11 57.89% 7 36.84% 1 5.26% 0 0% 19
29 โรงเรียนบ้านป่าเตย 20 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
30 โรงเรียนหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 23 11 50% 5 22.73% 5 22.73% 1 4.55% 22
31 โรงเรียนบ้านดงหลวง 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านป่งโพน 17 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
33 โรงเรียนบ้านงิ้ว 36 9 32.14% 14 50% 3 10.71% 2 7.14% 28
34 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 22 9 45% 6 30% 4 20% 1 5% 20
35 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 15 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนบ้านคำบง 1 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
37 โรงเรียนบ้านป่งเปือย 14 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 20 8 40% 8 40% 2 10% 2 10% 20
39 โรงเรียนห้วยตาเปอะ 22 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
40 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 17 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
41 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 17 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนบ้านหนองแวง 15 8 57.14% 4 28.57% 0 0% 2 14.29% 14
43 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 16 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
44 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
45 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 21 7 38.89% 7 38.89% 3 16.67% 1 5.56% 18
48 โรงเรียนชุมชนโพนทราย 17 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
49 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 14 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
51 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านบะ 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนบ้านคำสร้อย 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 13 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
56 โรงเรียนบ้านขามป้อม 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
57 โรงเรียนบ้านพรานอ้น 13 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
58 โรงเรียนบ้านวังไฮ 16 6 40% 3 20% 5 33.33% 1 6.67% 15
59 โรงเรียนบ้านดงมอน 14 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
60 โรงเรียนชุมชนนาโสก 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านสานแว้ 11 6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 10
63 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 10 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
64 โรงเรียนบ้านสองคอน 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนบ้านพังคอง 15 5 33.33% 6 40% 4 26.67% 0 0% 15
66 โรงเรียนบ้านโนนยาง 16 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
67 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 16 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
68 โรงเรียนบ้านดง 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านคำฮีเบญจวิทย์ 13 5 38.46% 4 30.77% 0 0% 4 30.77% 13
70 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 13 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
71 โรงเรียนบ้านหนองบง 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
72 โรงเรียนบ้านภู 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
73 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 9 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
74 โรงเรียนบ้านภูล้อม 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
75 โรงเรียนบ้านโสก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านคำเขือง 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
79 โรงเรียนบ้านนาม่วง 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนบ้านทรายทอง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 13 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
84 โรงเรียนบ้านแมด 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนบ้านนาอุดม 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
86 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
87 โรงเรียนบ้านคำนางโอก 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 12 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
89 โรงเรียนบ้านคำพอก 1 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
90 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 15 3 20% 5 33.33% 7 46.67% 0 0% 15
96 โรงเรียนบ้านมะนาว 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
97 โรงเรียนบ้านนาป่ง 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
98 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
99 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
101 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านโคก 1 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านดงเย็น 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
109 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
110 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านนาสะโน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านเหล่าดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
115 โรงเรียนบ้านดงมัน 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านบุ่ง 16 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
122 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
123 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
125 โรงเรียน บ้านโนนสังข์ศรี 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
126 โรงเรียนบ้านนากอก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านหนองบอน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านสงเปือย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านหนองคอง 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านท่าไค้ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านนายาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านม่วง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียน บ้านซ่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านคำบง 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านป่งขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโนนศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิตร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
153 โรงเรียนบ้านคำพี้ 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านนามน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
156 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
157 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
159 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านเปียด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
163 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
164 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
165 โรงเรียนบ้านคำไหล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านนายอ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านโคก 2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
175 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
176 โรงเรียนบ้านโพนงาม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านบาก 1 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
181 โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านแวง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
183 โรงเรียนบ้านนาโด่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
184 โรงเรียนบ้านหนองหนาว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
185 โรงเรียนบ้านขัวสูง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านนาหัวภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านนาหินกอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านม่วงหัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านสามขัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านโพนไฮ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนใต้ร่มพระบารมี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
202 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
203 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
205 โรงเรียนบ้านแฝก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
206 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านนาดี 2 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
209 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านคำพอก 2 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านนาหลัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านโพนแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านวังนอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
221 โรงเรียนสยามกลการ 5 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
222 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
224 โรงเรียนบ้านป่าพยอม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
225 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
226 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
227 โรงเรียนบ้านไร่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]