ประชุมadminเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ปี 2559
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559
ประชุมเตรียมการจัดงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10:27 น.