สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมุ่น 31 10 3 44 48 4 2 5 54
2 อนุบาลด่านซ้าย 13 19 9 41 46 11 5 6 62
3 บ้านทับกี่ 9 3 6 18 21 9 6 4 36
4 บ้านเหมืองแพร่ 8 4 6 18 23 4 2 3 29
5 บ้านร่องจิก 8 3 3 14 20 2 0 5 22
6 บ้านห้วยทอง 7 7 5 19 22 10 1 6 33
7 ชุมชนภูเรือ 5 9 1 15 19 7 2 3 28
8 ด่านซ้าย 5 7 7 19 17 11 6 5 34
9 บ้านน้ำเย็น 5 7 5 17 16 5 2 5 23
10 บ้านหนองบง 5 7 3 15 24 15 4 8 43
11 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 4 5 4 13 13 6 1 2 20
12 บ้านวังยาว 4 2 6 12 14 7 1 5 22
13 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 4 0 1 5 5 2 1 0 8
14 บ้านเหล่ากอหก 4 0 0 4 10 5 1 0 16
15 บ้านนาทอง 3 2 3 8 6 6 2 0 14
16 บ้านโคกงาม 3 1 2 6 8 4 1 4 13
17 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 3 0 2 5 12 4 0 0 16
18 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 3 0 2 5 4 4 2 3 10
19 บ้านกลาง(ภูเรือ) 2 2 6 10 15 4 4 3 23
20 บ้านนาแห้ว 2 2 0 4 9 10 3 3 22
21 บ้านห้วยติ้ว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านทุ่งเทิง 1 5 1 7 8 9 3 3 20
23 บ้านแก่งเกลี้ยง 1 2 0 3 7 3 2 0 12
24 บ้านนาขามป้อม 1 1 2 4 4 0 0 2 4
25 บ้านหนองหลวง 1 1 0 2 5 5 1 0 11
26 บ้านศาลาน้อย 1 1 0 2 5 2 2 1 9
27 ชุมชนบ้านนาพึง 1 1 0 2 5 2 0 0 7
28 บ้านน้ำพุ 1 1 0 2 5 1 1 1 7
29 บ้านโพนสูง 1 0 3 4 8 1 3 0 12
30 บ้านแก่ง 1 0 0 1 6 5 1 3 12
31 บ้านหนองอุมลัว 1 0 0 1 3 3 1 1 7
32 บ้านท่อน 1 0 0 1 3 3 0 1 6
33 บ้านหินแลบ 1 0 0 1 3 2 0 4 5
34 บ้านวังเวิน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
35 บ้านนาคูณ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
36 บ้านชั่งสี่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 บ้านนาเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านโป่งชี 0 6 3 9 7 9 1 6 17
39 บ้านนาเจียง 0 3 1 4 9 2 3 3 14
40 บ้านตูบค้อ 0 2 2 4 4 4 0 0 8
41 บ้านนาหว้าน้อย 0 2 0 2 3 0 0 0 3
42 บ้านหนองผือ 0 1 2 3 5 2 1 1 8
43 บ้านนาผักก้าม 0 1 1 2 1 3 1 0 5
44 บ้านน้ำหมัน 0 1 1 2 1 2 1 1 4
45 บ้านนาหมูม่น 0 1 0 1 6 5 0 0 11
46 บ้านกลาง(นาแห้ว) 0 1 0 1 3 2 0 1 5
47 บ้านโคนผง 0 1 0 1 2 3 0 3 5
48 บ้านแก่งม่วง(นาดี) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
49 บ้านปากหมัน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
50 บ้านแก่งแล่น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านทุ่งน้ำใส 0 1 0 1 1 0 0 1 1
52 บ้านปลาบ่า 0 0 3 3 4 2 1 5 7
53 บ้านกกโพธิ์วังกำ 0 0 2 2 4 3 0 0 7
54 บ้านนาลึ่ง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
55 บ้านวังเป่ง 0 0 1 1 4 6 2 2 12
56 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 0 0 1 1 2 3 2 1 7
57 บ้านปากโป่ง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
58 บ้านแสงภา 0 0 1 1 1 3 1 1 5
59 บ้านห้วยตาด 0 0 1 1 1 3 1 1 5
60 บ้านนาลานข้าว 0 0 1 1 1 2 2 3 5
61 บ้านเครือคู้ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
62 บ้านซำทอง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
63 บ้านถ้ำมูล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
64 บ้านแก่วตาว(นาดี) 0 0 1 1 0 2 0 1 2
65 บ้านห้วยน้ำเมย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
66 ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 0 0 2 1 2
67 บ้านตาดเสี้ยว 0 0 0 0 9 4 2 3 15
68 บ้านปากแดง 0 0 0 0 5 3 1 0 9
69 บ้านนาดี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
70 บ้านถ้ำพระ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
71 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 3 3 1 0 7
72 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 0 0 0 0 3 2 1 2 6
73 บ้านหนองสนุ่น 0 0 0 0 3 1 0 1 4
74 บ้านป่าสะแข 0 0 0 0 2 3 2 2 7
75 บ้านโคก 0 0 0 0 2 3 1 1 6
76 บ้านลาดค่าง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
77 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
78 บ้านหัวนาแหลม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
79 บ้านนาข่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
80 บ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 0 0 0 0 1 4 0 0 5
81 บ้านโป่งกวาง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
82 บ้านน้ำพุง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
83 บ้านนาทุ่ม 0 0 0 0 1 0 1 3 2
84 บ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านนามาลา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
86 บ้านปางคอม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
87 บ้านแก่งครก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
88 บ้านไฮตาก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
89 บ้านบง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
90 บ้านกกสะตี 0 0 0 0 0 1 1 4 2
91 บ้านห้วยปลาฝา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
92 บ้านหัวด่านนาปูน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
93 บ้านแก่งไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
96 บ้านห้วยผักเน่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
97 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
98 ตชด.นาปอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99 บ้านวังบอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100 บ้านห้วยน้ำผัก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101 บ้านโพนหนอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 146 125 109 380 541 275 97 146 913