สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมุ่น 31 10 3 44 48 4 2 5 54
2 อนุบาลด่านซ้าย 24 21 11 56 62 11 6 6 79
3 ชุมชนภูเรือ 9 11 2 22 24 9 3 3 36
4 บ้านเหมืองแพร่ 9 8 8 25 30 5 3 3 38
5 บ้านทับกี่ 9 3 6 18 21 9 6 4 36
6 บ้านร่องจิก 9 3 3 15 21 2 0 5 23
7 บ้านห้วยทอง 8 7 5 20 25 10 2 6 37
8 บ้านหนองบง 6 7 3 16 27 17 5 8 49
9 ด่านซ้าย 5 7 7 19 17 12 6 5 35
10 บ้านน้ำเย็น 5 7 6 18 17 5 2 5 24
11 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 4 5 4 13 13 6 1 2 20
12 บ้านกลาง(ภูเรือ) 4 3 6 13 18 4 4 3 26
13 บ้านวังยาว 4 2 6 12 14 7 1 5 22
14 บ้านโคกงาม 4 2 3 9 11 5 1 4 17
15 บ้านนาทอง 4 2 3 9 7 6 2 0 15
16 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 4 0 1 5 5 2 1 0 8
17 บ้านเหล่ากอหก 4 0 0 4 10 5 1 0 16
18 บ้านแก่ง 3 3 1 7 14 9 1 3 24
19 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 3 0 2 5 12 4 0 0 16
20 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 3 0 2 5 4 4 2 3 10
21 บ้านโป่งชี 2 7 3 12 11 9 1 6 21
22 บ้านนาแห้ว 2 2 0 4 11 10 3 3 24
23 บ้านหนองหลวง 2 1 0 3 7 5 1 1 13
24 บ้านห้วยตาด 2 0 1 3 3 3 1 1 7
25 บ้านท่อน 2 0 0 2 4 5 0 1 9
26 บ้านห้วยติ้ว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 บ้านชั่งสี่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านทุ่งเทิง 1 5 1 7 8 9 3 3 20
29 บ้านนาเจียง 1 4 3 8 13 2 3 3 18
30 บ้านตูบค้อ 1 3 4 8 8 6 1 0 15
31 ชุมชนบ้านนาพึง 1 3 0 4 8 3 0 0 11
32 บ้านแก่งเกลี้ยง 1 2 0 3 7 3 2 0 12
33 บ้านนาหว้าน้อย 1 2 0 3 4 0 0 0 4
34 บ้านโพนสูง 1 1 4 6 10 3 3 0 16
35 บ้านนาขามป้อม 1 1 2 4 4 0 0 2 4
36 บ้านวังเวิน 1 1 1 3 5 1 0 0 6
37 บ้านศาลาน้อย 1 1 0 2 5 3 2 1 10
38 บ้านน้ำพุ 1 1 0 2 5 1 1 1 7
39 บ้านปลาบ่า 1 0 7 8 6 5 1 5 12
40 บ้านกกโพธิ์วังกำ 1 0 2 3 5 4 0 0 9
41 บ้านนาลานข้าว 1 0 2 3 2 4 3 3 9
42 บ้านหนองหวาย 1 0 0 1 5 3 1 0 9
43 บ้านหนองอุมลัว 1 0 0 1 3 3 1 1 7
44 บ้านหินแลบ 1 0 0 1 3 3 0 4 6
45 บ้านนาคูณ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
46 บ้านนาเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านหนองสนุ่น 0 3 0 3 6 1 0 1 7
48 บ้านกลาง(นาแห้ว) 0 2 1 3 5 5 0 1 10
49 บ้านซำทอง 0 2 1 3 3 0 0 1 3
50 บ้านหนองผือ 0 1 2 3 5 3 1 1 9
51 บ้านน้ำหมัน 0 1 1 2 2 3 1 1 6
52 บ้านนาผักก้าม 0 1 1 2 1 3 1 0 5
53 บ้านนาหมูม่น 0 1 0 1 6 5 0 0 11
54 บ้านลาดค่าง 0 1 0 1 3 3 0 0 6
55 บ้านโคนผง 0 1 0 1 2 3 0 3 5
56 บ้านแก่งม่วง(นาดี) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
57 บ้านปากหมัน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
58 บ้านแก่งแล่น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านทุ่งน้ำใส 0 1 0 1 1 0 0 1 1
60 บ้านห้วยน้ำผัก 0 1 0 1 1 0 0 1 1
61 บ้านนาลึ่ง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
62 บ้านวังเป่ง 0 0 1 1 4 6 2 2 12
63 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 0 0 1 1 2 4 2 1 8
64 บ้านปากโป่ง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
65 บ้านแสงภา 0 0 1 1 1 3 1 1 5
66 บ้านหัวด่านนาปูน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
67 บ้านเครือคู้ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
68 บ้านถ้ำมูล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
69 บ้านแก่วตาว(นาดี) 0 0 1 1 0 2 0 1 2
70 บ้านห้วยน้ำเมย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
71 ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 0 0 2 1 2
72 บ้านตาดเสี้ยว 0 0 0 0 9 4 2 3 15
73 บ้านปากแดง 0 0 0 0 5 3 1 0 9
74 บ้านนาดี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
75 บ้านถ้ำพระ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
76 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 0 0 0 0 3 2 1 2 6
77 บ้านป่าสะแข 0 0 0 0 2 3 2 2 7
78 บ้านโคก 0 0 0 0 2 3 1 1 6
79 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
80 บ้านหัวนาแหลม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
81 บ้านนาข่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
82 บ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 0 0 0 0 1 4 0 0 5
83 บ้านโป่งกวาง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
84 บ้านปางคอม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
85 บ้านน้ำพุง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
86 บ้านนาทุ่ม 0 0 0 0 1 0 1 3 2
87 บ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านนามาลา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
89 บ้านแก่งครก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
90 บ้านไฮตาก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
91 บ้านบง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
92 บ้านกกสะตี 0 0 0 0 0 1 1 4 2
93 บ้านห้วยปลาฝา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
94 บ้านแก่งไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
97 บ้านห้วยผักเน่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
99 ตชด.นาปอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100 บ้านวังบอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101 บ้านโพนหนอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 185 153 130 468 639 308 104 147 1,051