สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมุ่น 48 4 2 5 54
2 อนุบาลด่านซ้าย 46 11 5 6 62
3 บ้านหนองบง 24 15 4 8 43
4 บ้านเหมืองแพร่ 23 4 2 3 29
5 บ้านห้วยทอง 22 10 1 6 33
6 บ้านทับกี่ 21 9 6 4 36
7 บ้านร่องจิก 20 2 0 5 22
8 ชุมชนภูเรือ 19 7 2 3 28
9 ด่านซ้าย 17 11 6 5 34
10 บ้านน้ำเย็น 16 5 2 5 23
11 บ้านกลาง(ภูเรือ) 15 4 4 3 23
12 บ้านวังยาว 14 7 1 5 22
13 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 13 6 1 2 20
14 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 12 4 0 0 16
15 บ้านเหล่ากอหก 10 5 1 0 16
16 บ้านนาแห้ว 9 10 3 3 22
17 บ้านตาดเสี้ยว 9 4 2 3 15
18 บ้านนาเจียง 9 2 3 3 14
19 บ้านทุ่งเทิง 8 9 3 3 20
20 บ้านโคกงาม 8 4 1 4 13
21 บ้านโพนสูง 8 1 3 0 12
22 บ้านโป่งชี 7 9 1 6 17
23 บ้านแก่งเกลี้ยง 7 3 2 0 12
24 บ้านนาทอง 6 6 2 0 14
25 บ้านแก่ง 6 5 1 3 12
26 บ้านนาหมูม่น 6 5 0 0 11
27 บ้านหนองหลวง 5 5 1 0 11
28 บ้านปากแดง 5 3 1 0 9
29 บ้านศาลาน้อย 5 2 2 1 9
30 บ้านหนองผือ 5 2 1 1 8
31 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 5 2 1 0 8
32 ชุมชนบ้านนาพึง 5 2 0 0 7
33 บ้านน้ำพุ 5 1 1 1 7
34 บ้านวังเป่ง 4 6 2 2 12
35 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 4 4 2 3 10
36 บ้านตูบค้อ 4 4 0 0 8
37 บ้านกกโพธิ์วังกำ 4 3 0 0 7
38 บ้านปลาบ่า 4 2 1 5 7
39 บ้านนาดี 4 1 0 0 5
40 บ้านนาขามป้อม 4 0 0 2 4
41 บ้านหนองอุมลัว 3 3 1 1 7
42 บ้านถ้ำพระ 3 3 1 0 7
43 บ้านหนองหวาย 3 3 1 0 7
44 บ้านท่อน 3 3 0 1 6
45 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 3 2 1 2 6
46 บ้านหินแลบ 3 2 0 4 5
47 บ้านกลาง(นาแห้ว) 3 2 0 1 5
48 บ้านหนองสนุ่น 3 1 0 1 4
49 บ้านนาลึ่ง 3 1 0 0 4
50 บ้านนาหว้าน้อย 3 0 0 0 3
51 บ้านป่าสะแข 2 3 2 2 7
52 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 2 3 2 1 7
53 บ้านโคก 2 3 1 1 6
54 บ้านโคนผง 2 3 0 3 5
55 บ้านลาดค่าง 2 2 0 0 4
56 บ้านปากโป่ง 2 1 1 0 4
57 บ้านวังเวิน 2 1 0 0 3
58 บ้านแก่งม่วง(นาดี) 2 1 0 0 3
59 บ้านป่าม่วง 2 1 0 0 3
60 บ้านปากหมัน 2 0 1 0 3
61 บ้านห้วยติ้ว 2 0 0 0 2
62 บ้านแก่งแล่น 2 0 0 0 2
63 บ้านหัวนาแหลม 2 0 0 0 2
64 บ้านนาข่า 2 0 0 0 2
65 บ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 1 4 0 0 5
66 บ้านแสงภา 1 3 1 1 5
67 บ้านห้วยตาด 1 3 1 1 5
68 บ้านนาผักก้าม 1 3 1 0 5
69 บ้านนาลานข้าว 1 2 2 3 5
70 บ้านน้ำหมัน 1 2 1 1 4
71 บ้านโป่งกวาง 1 2 1 1 4
72 บ้านน้ำพุง 1 1 0 2 2
73 บ้านนาคูณ 1 1 0 0 2
74 บ้านนาทุ่ม 1 0 1 3 2
75 บ้านเครือคู้ 1 0 1 0 2
76 บ้านทุ่งน้ำใส 1 0 0 1 1
77 บ้านซำทอง 1 0 0 1 1
78 บ้านชั่งสี่ 1 0 0 0 1
79 บ้านนาเจริญ 1 0 0 0 1
80 บ้านถ้ำมูล 1 0 0 0 1
81 บ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 1 0 0 0 1
82 บ้านแก่วตาว(นาดี) 0 2 0 1 2
83 บ้านนามาลา 0 2 0 0 2
84 บ้านปางคอม 0 2 0 0 2
85 บ้านแก่งครก 0 2 0 0 2
86 บ้านไฮตาก 0 2 0 0 2
87 บ้านบง 0 1 2 0 3
88 บ้านกกสะตี 0 1 1 4 2
89 บ้านห้วยปลาฝา 0 1 0 1 1
90 บ้านหัวด่านนาปูน 0 1 0 1 1
91 บ้านห้วยน้ำเมย 0 1 0 0 1
92 บ้านแก่งไฮ 0 1 0 0 1
93 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
94 ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 0 0 2 1 2
95 บ้านผึ้ง 0 0 1 1 1
96 บ้านห้วยผักเน่า 0 0 1 0 1
97 บ้านหัวฝาย 0 0 0 2 0
98 ตชด.นาปอ 0 0 0 1 0
99 บ้านวังบอน 0 0 0 1 0
100 บ้านห้วยน้ำผัก 0 0 0 1 0
101 บ้านโพนหนอง 0 0 0 1 0
102 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว 0 0 0 0 0
รวม 541 275 97 146 1,059