สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลด่านซ้าย 62 11 6 6 79
2 บ้านห้วยมุ่น 48 4 2 5 54
3 บ้านเหมืองแพร่ 30 5 3 3 38
4 บ้านหนองบง 27 17 5 8 49
5 บ้านห้วยทอง 25 10 2 6 37
6 ชุมชนภูเรือ 24 9 3 3 36
7 บ้านทับกี่ 21 9 6 4 36
8 บ้านร่องจิก 21 2 0 5 23
9 บ้านกลาง(ภูเรือ) 18 4 4 3 26
10 ด่านซ้าย 17 12 6 5 35
11 บ้านน้ำเย็น 17 5 2 5 24
12 บ้านแก่ง 14 9 1 3 24
13 บ้านวังยาว 14 7 1 5 22
14 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 13 6 1 2 20
15 บ้านนาเจียง 13 2 3 3 18
16 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 12 4 0 0 16
17 บ้านนาแห้ว 11 10 3 3 24
18 บ้านโป่งชี 11 9 1 6 21
19 บ้านโคกงาม 11 5 1 4 17
20 บ้านเหล่ากอหก 10 5 1 0 16
21 บ้านโพนสูง 10 3 3 0 16
22 บ้านตาดเสี้ยว 9 4 2 3 15
23 บ้านทุ่งเทิง 8 9 3 3 20
24 บ้านตูบค้อ 8 6 1 0 15
25 ชุมชนบ้านนาพึง 8 3 0 0 11
26 บ้านนาทอง 7 6 2 0 15
27 บ้านหนองหลวง 7 5 1 1 13
28 บ้านแก่งเกลี้ยง 7 3 2 0 12
29 บ้านปลาบ่า 6 5 1 5 12
30 บ้านนาหมูม่น 6 5 0 0 11
31 บ้านหนองสนุ่น 6 1 0 1 7
32 บ้านกลาง(นาแห้ว) 5 5 0 1 10
33 บ้านกกโพธิ์วังกำ 5 4 0 0 9
34 บ้านศาลาน้อย 5 3 2 1 10
35 บ้านหนองผือ 5 3 1 1 9
36 บ้านหนองหวาย 5 3 1 0 9
37 บ้านปากแดง 5 3 1 0 9
38 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 5 2 1 0 8
39 บ้านน้ำพุ 5 1 1 1 7
40 บ้านวังเวิน 5 1 0 0 6
41 บ้านวังเป่ง 4 6 2 2 12
42 บ้านท่อน 4 5 0 1 9
43 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 4 4 2 3 10
44 บ้านนาดี 4 1 0 0 5
45 บ้านนาขามป้อม 4 0 0 2 4
46 บ้านนาหว้าน้อย 4 0 0 0 4
47 บ้านห้วยตาด 3 3 1 1 7
48 บ้านหนองอุมลัว 3 3 1 1 7
49 บ้านถ้ำพระ 3 3 1 0 7
50 บ้านหินแลบ 3 3 0 4 6
51 บ้านลาดค่าง 3 3 0 0 6
52 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 3 2 1 2 6
53 บ้านนาลึ่ง 3 1 0 0 4
54 บ้านซำทอง 3 0 0 1 3
55 บ้านนาลานข้าว 2 4 3 3 9
56 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 2 4 2 1 8
57 บ้านป่าสะแข 2 3 2 2 7
58 บ้านน้ำหมัน 2 3 1 1 6
59 บ้านโคก 2 3 1 1 6
60 บ้านโคนผง 2 3 0 3 5
61 บ้านปากโป่ง 2 1 1 0 4
62 บ้านแก่งม่วง(นาดี) 2 1 0 0 3
63 บ้านป่าม่วง 2 1 0 0 3
64 บ้านปากหมัน 2 0 1 0 3
65 บ้านห้วยติ้ว 2 0 0 0 2
66 บ้านชั่งสี่ 2 0 0 0 2
67 บ้านแก่งแล่น 2 0 0 0 2
68 บ้านหัวนาแหลม 2 0 0 0 2
69 บ้านนาข่า 2 0 0 0 2
70 บ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 1 4 0 0 5
71 บ้านแสงภา 1 3 1 1 5
72 บ้านนาผักก้าม 1 3 1 0 5
73 บ้านโป่งกวาง 1 2 1 1 4
74 บ้านปางคอม 1 2 0 0 3
75 บ้านน้ำพุง 1 1 0 2 2
76 บ้านหัวด่านนาปูน 1 1 0 1 2
77 บ้านนาคูณ 1 1 0 0 2
78 บ้านนาทุ่ม 1 0 1 3 2
79 บ้านเครือคู้ 1 0 1 0 2
80 บ้านทุ่งน้ำใส 1 0 0 1 1
81 บ้านห้วยน้ำผัก 1 0 0 1 1
82 บ้านนาเจริญ 1 0 0 0 1
83 บ้านถ้ำมูล 1 0 0 0 1
84 บ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 1 0 0 0 1
85 บ้านแก่วตาว(นาดี) 0 2 0 1 2
86 บ้านนามาลา 0 2 0 0 2
87 บ้านแก่งครก 0 2 0 0 2
88 บ้านไฮตาก 0 2 0 0 2
89 บ้านบง 0 1 2 0 3
90 บ้านกกสะตี 0 1 1 4 2
91 บ้านห้วยปลาฝา 0 1 0 1 1
92 บ้านห้วยน้ำเมย 0 1 0 0 1
93 บ้านแก่งไฮ 0 1 0 0 1
94 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
95 ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 0 0 2 1 2
96 บ้านผึ้ง 0 0 1 1 1
97 บ้านห้วยผักเน่า 0 0 1 0 1
98 บ้านหัวฝาย 0 0 0 2 0
99 ตชด.นาปอ 0 0 0 1 0
100 บ้านวังบอน 0 0 0 1 0
101 บ้านโพนหนอง 0 0 0 1 0
102 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว 0 0 0 0 0
รวม 639 308 104 147 1,051