หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 10 - 13 เดือน ตุุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเพชรี ชัยมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 3 อำนวยการ
2 นายประพัตร์ อำ่นาเพียง สพป.เลย เขต 3 อำนวยการ
3 นางเพชรี ชัยมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการแข่งขัน
4 นางศิริพร อุ่นแก้ว สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการแข่งขัน
5 นางศิริพร อุ่นแก้ว สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการแข่งขัน
6 นายประพัตร์ อำ่นาเพียง สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการแข่งขัน
7 นางปนิตา อรรคสูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]