หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 13 32 15
2 003 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 42 103 64
3 004 โรงเรียนด่านซ้าย 47 120 78
4 113 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 17 37 24
5 009 โรงเรียนบ้านกกจาน 0 0 0
6 012 โรงเรียนบ้านกกสะตี 6 11 9
7 013 โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 0 0 0
8 010 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 9 14 12
9 011 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 15 28 22
10 014 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 13 19 15
11 015 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 30 73 50
12 029 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 2 9 5
13 030 โรงเรียนบ้านซำทอง 5 8 8
14 031 โรงเรียนบ้านด่านดู่ 0 0 0
15 032 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 18 41 27
16 033 โรงเรียนบ้านตูบค้อ 15 31 23
17 034 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 7 8 8
18 035 โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 1 1 1
19 037 โรงเรียนบ้านทับกี่ 53 124 78
20 040 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 2 4 3
21 039 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 23 44 32
22 036 โรงเรียนบ้านท่อน 10 21 17
23 038 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 0 0 0
24 041 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 6 15 9
25 042 โรงเรียนบ้านนาข่า 2 4 3
26 043 โรงเรียนบ้านนาคูณ 2 4 3
27 046 โรงเรียนบ้านนาดี 5 10 7
28 047 โรงเรียนบ้านนาทอง 17 33 19
29 048 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 5 6 5
30 049 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 6 17 9
31 050 โรงเรียนบ้านนามาลา 2 2 2
32 051 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 12 27 19
33 052 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 4 22 9
34 053 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 11 16 13
35 054 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 4 7 7
36 044 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 3 2
37 045 โรงเรียนบ้านนาเจียง 22 35 31
38 055 โรงเรียนบ้านนาแห้ว 28 61 41
39 057 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 8 12 8
40 056 โรงเรียนบ้านน้ำพุง 4 9 6
41 059 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 7 12 8
42 058 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 30 73 46
43 061 โรงเรียนบ้านบง 3 5 4
44 062 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 0 0 0
45 063 โรงเรียนบ้านปลาบ่า 19 39 29
46 066 โรงเรียนบ้านปากหมัน 3 7 4
47 064 โรงเรียนบ้านปากแดง 9 18 13
48 065 โรงเรียนบ้านปากโป่ง 4 5 5
49 067 โรงเรียนบ้านปางคอม 3 3 3
50 068 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 3 7 5
51 069 โรงเรียนบ้านป่าสะแข 9 14 13
52 073 โรงเรียนบ้านผึ้ง 2 2 2
53 076 โรงเรียนบ้านร่องจิก 38 68 50
54 077 โรงเรียนบ้านลาดค่าง 6 6 6
55 078 โรงเรียนบ้านวังบอน 1 3 2
56 080 โรงเรียนบ้านวังยาว 27 55 43
57 079 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 16 23 21
58 081 โรงเรียนบ้านวังเวิน 7 13 12
59 082 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 11 14 14
60 083 โรงเรียนบ้านสองคอน 0 0 0
61 084 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 11 26 18
62 087 โรงเรียนบ้านหนองบง 59 139 91
63 088 โรงเรียนบ้านหนองผือ 10 24 11
64 089 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 10 13 11
65 090 โรงเรียนบ้านหนองสิม 0 0 0
66 091 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 14 30 22
67 092 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 9 28 17
68 093 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 9 20 12
69 086 โรงเรียนบ้านหนองแซง 0 0 0
70 105 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 3 6 5
71 106 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 3 7 3
72 107 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 2 4 3
73 109 โรงเรียนบ้านหินสอ 0 0 0
74 108 โรงเรียนบ้านหินแลบ 10 15 12
75 094 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 8 15 11
76 095 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 3 9 6
77 096 โรงเรียนบ้านห้วยทอง 49 168 85
78 097 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 2 3 3
79 098 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 1 2 2
80 099 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 3 3 3
81 100 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 1 1 1
82 102 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 59 144 95
83 103 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 1 3 2
84 104 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 7 19 12
85 101 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 0 0 0
86 025 โรงเรียนบ้านเครือคู้ 2 4 2
87 110 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 41 81 59
88 111 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 17 50 30
89 018 โรงเรียนบ้านแก่ง 29 72 49
90 017 โรงเรียนบ้านแก่งครก 2 2 2
91 019 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 3 7 6
92 020 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 10 20 12
93 016 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 13 63 24
94 021 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 2 17 6
95 022 โรงเรียนบ้านแก่งไฮ 1 1 1
96 023 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 3 7 5
97 024 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 8 12 10
98 085 โรงเรียนบ้านแสงภา 7 19 10
99 027 โรงเรียนบ้านโคก 7 14 10
100 026 โรงเรียนบ้านโคกงาม 22 59 36
101 028 โรงเรียนบ้านโคนผง 8 27 13
102 060 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 1
103 071 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
104 070 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 5 14 9
105 072 โรงเรียนบ้านโป่งชี 30 59 46
106 074 โรงเรียนบ้านโพนสูง 17 44 30
107 075 โรงเรียนบ้านโพนหนอง 1 1 1
108 112 โรงเรียนบ้านไฮตาก 2 2 2
109 116 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 87 221 143
110 117 โรงเรียนอนุบาลศุภกรด่านซ้าย 0 0 0
111 118 โรงเรียนอนุบาลศุภกรภูเรือ 0 0 0
112 114 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 24 61 38
113 001 โรงเรียน ตชด.นาปอ 1 1 1
114 005 โรงเรียนตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 3 7 3
115 006 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว 1 0 0
รวม 1286 2923 1938
4861

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]