หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 87 62 72.94% 11 12.94% 6 7.06% 6 7.06% 85
2 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 59 48 81.36% 4 6.78% 2 3.39% 5 8.47% 59
3 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 41 30 73.17% 5 12.2% 3 7.32% 3 7.32% 41
4 โรงเรียนบ้านหนองบง 59 27 47.37% 17 29.82% 5 8.77% 8 14.04% 57
5 โรงเรียนบ้านห้วยทอง 49 25 58.14% 10 23.26% 2 4.65% 6 13.95% 43
6 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 42 24 61.54% 9 23.08% 3 7.69% 3 7.69% 39
7 โรงเรียนบ้านทับกี่ 53 21 52.5% 9 22.5% 6 15% 4 10% 40
8 โรงเรียนบ้านร่องจิก 38 21 75% 2 7.14% 0 0% 5 17.86% 28
9 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 30 18 62.07% 4 13.79% 4 13.79% 3 10.34% 29
10 โรงเรียนด่านซ้าย 47 17 42.5% 12 30% 6 15% 5 12.5% 40
11 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 30 17 58.62% 5 17.24% 2 6.9% 5 17.24% 29
12 โรงเรียนบ้านแก่ง 29 14 51.85% 9 33.33% 1 3.7% 3 11.11% 27
13 โรงเรียนบ้านวังยาว 27 14 51.85% 7 25.93% 1 3.7% 5 18.52% 27
14 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 24 13 59.09% 6 27.27% 1 4.55% 2 9.09% 22
15 โรงเรียนบ้านนาเจียง 22 13 61.9% 2 9.52% 3 14.29% 3 14.29% 21
16 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 17 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
17 โรงเรียนบ้านนาแห้ว 28 11 40.74% 10 37.04% 3 11.11% 3 11.11% 27
18 โรงเรียนบ้านโป่งชี 30 11 40.74% 9 33.33% 1 3.7% 6 22.22% 27
19 โรงเรียนบ้านโคกงาม 22 11 52.38% 5 23.81% 1 4.76% 4 19.05% 21
20 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 17 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
21 โรงเรียนบ้านโพนสูง 17 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 18 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
23 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 23 8 34.78% 9 39.13% 3 13.04% 3 13.04% 23
24 โรงเรียนบ้านตูบค้อ 15 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
25 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 13 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านนาทอง 17 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านปลาบ่า 19 6 35.29% 5 29.41% 1 5.88% 5 29.41% 17
30 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
31 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 10 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 13 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนบ้านหนองผือ 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านปากแดง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 11 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านวังเวิน 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 16 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
42 โรงเรียนบ้านท่อน 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 15 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
44 โรงเรียนบ้านนาดี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
46 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหินแลบ 10 3 30% 3 30% 0 0% 4 40% 10
51 โรงเรียนบ้านลาดค่าง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
53 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านซำทอง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
55 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 12 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 3 25% 12
56 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านป่าสะแข 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านโคก 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนบ้านโคนผง 8 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
61 โรงเรียนบ้านปากโป่ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านปากหมัน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านนาข่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านแสงภา 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านปางคอม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านน้ำพุง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
76 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านนาคูณ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
79 โรงเรียนบ้านเครือคู้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
81 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
82 โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านนามาลา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านแก่งครก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านไฮตาก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านบง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านกกสะตี 6 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
91 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านแก่งไฮ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนบ้านผึ้ง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
97 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
99 โรงเรียน ตชด.นาปอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
100 โรงเรียนบ้านวังบอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
101 โรงเรียนบ้านโพนหนอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
102 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]