หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 10 - 13 เดือน ตุุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง เวที 11 ต.ค. 2559 13.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง เวที 12 ต.ค. 2559 13.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง เวที หลัง ป.1-ป.3 11 ต.ค. 2559 13.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย 12 ต.ค. 2559 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย 11 ต.ค. 2559 13.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย 12 ต.ค. 2559 13.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ห้อง ป.5/2 11 ต.ค. 2559 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ห้อง ป5/2 11 ต.ค. 2559 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม 12 ต.ค. 2559 09.00 หลังแข่งนาฏศิลป์
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม 12 ต.ค. 2559 หลังแข่งนาฏศิลป์
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 1 13 ต.ค. 2559 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 1 13 ต.ค. 2559 13.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 1 13 ต.ค. 2559 13.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 11 ต.ค. 2559 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 12 ต.ค. 2559 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 13 ต.ค. 2559 13.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 10 ต.ค. 2559 13.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 10 ต.ค. 2559 13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]