หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 99 49 56.98% 18 20.93% 14 16.28% 5 5.81% 86
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 74 37 56.92% 9 13.85% 12 18.46% 7 10.77% 65
3 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 60 36 66.67% 13 24.07% 4 7.41% 1 1.85% 54
4 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 64 29 50% 17 29.31% 6 10.34% 6 10.34% 58
5 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 66 28 43.08% 19 29.23% 9 13.85% 9 13.85% 65
6 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 56 27 52.94% 10 19.61% 10 19.61% 4 7.84% 51
7 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 69 26 44.07% 15 25.42% 10 16.95% 8 13.56% 59
8 โรงเรียนประจันตวิทยา 44 26 59.09% 9 20.45% 7 15.91% 2 4.55% 44
9 โรงเรียนบ้านปวนพุ 68 25 45.45% 11 20% 11 20% 8 14.55% 55
10 โรงเรียนบ้านหนองตานา 47 22 47.83% 11 23.91% 6 13.04% 7 15.22% 46
11 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 60 21 36.84% 14 24.56% 9 15.79% 13 22.81% 57
12 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 47 21 48.84% 9 20.93% 7 16.28% 6 13.95% 43
13 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 40 20 51.28% 9 23.08% 4 10.26% 6 15.38% 39
14 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 33 18 66.67% 1 3.7% 0 0% 8 29.63% 27
15 โรงเรียนบ้านวังแท่น 38 17 45.95% 9 24.32% 5 13.51% 6 16.22% 37
16 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 33 16 55.17% 7 24.14% 2 6.9% 4 13.79% 29
17 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 43 15 41.67% 10 27.78% 4 11.11% 7 19.44% 36
18 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 32 15 48.39% 6 19.35% 5 16.13% 5 16.13% 31
19 โรงเรียนบ้านผาขาว 31 14 45.16% 9 29.03% 5 16.13% 3 9.68% 31
20 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 34 14 42.42% 6 18.18% 3 9.09% 10 30.3% 33
21 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 32 13 40.63% 10 31.25% 5 15.63% 4 12.5% 32
22 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 30 13 48.15% 6 22.22% 6 22.22% 2 7.41% 27
23 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 38 13 40.63% 6 18.75% 2 6.25% 11 34.38% 32
24 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 26 13 52% 5 20% 4 16% 3 12% 25
25 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 42 13 37.14% 4 11.43% 9 25.71% 9 25.71% 35
26 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 52 12 24% 21 42% 7 14% 10 20% 50
27 โรงเรียนบ้านหนองบัว 44 12 30.77% 8 20.51% 7 17.95% 12 30.77% 39
28 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 31 12 40% 8 26.67% 2 6.67% 8 26.67% 30
29 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 38 12 41.38% 6 20.69% 5 17.24% 6 20.69% 29
30 โรงเรียนบ้านปากปวน 35 12 38.71% 5 16.13% 6 19.35% 8 25.81% 31
31 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 23 12 52.17% 4 17.39% 2 8.7% 5 21.74% 23
32 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 21 12 60% 3 15% 3 15% 2 10% 20
33 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 20 12 60% 3 15% 3 15% 2 10% 20
34 โรงเรียนบ้านลาด 22 12 54.55% 2 9.09% 4 18.18% 4 18.18% 22
35 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 26 12 54.55% 2 9.09% 3 13.64% 5 22.73% 22
36 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 41 11 29.73% 11 29.73% 8 21.62% 7 18.92% 37
37 โรงเรียนวรราชวิทยา 21 11 52.38% 6 28.57% 1 4.76% 3 14.29% 21
38 โรงเรียนบ้านนาแก 31 11 40.74% 4 14.81% 7 25.93% 5 18.52% 27
39 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 29 11 50% 4 18.18% 2 9.09% 5 22.73% 22
40 โรงเรียนบ้านนาโก 21 11 55% 2 10% 3 15% 4 20% 20
41 โรงเรียนบ้านนาแปน 38 10 29.41% 12 35.29% 7 20.59% 5 14.71% 34
42 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 29 10 38.46% 10 38.46% 3 11.54% 3 11.54% 26
43 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 21 10 50% 8 40% 1 5% 1 5% 20
44 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 19 10 52.63% 3 15.79% 3 15.79% 3 15.79% 19
45 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 21 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 26 9 34.62% 6 23.08% 3 11.54% 8 30.77% 26
47 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 21 9 47.37% 4 21.05% 4 21.05% 2 10.53% 19
48 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 20 9 56.25% 1 6.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
49 โรงเรียนบ้านสวนปอ 25 8 33.33% 9 37.5% 6 25% 1 4.17% 24
50 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
51 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนบ้านเล้า 21 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
53 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 22 7 35% 5 25% 4 20% 4 20% 20
55 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 23 7 35% 4 20% 4 20% 5 25% 20
56 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
57 โรงเรียนบ้านกุดแก 24 7 36.84% 3 15.79% 4 21.05% 5 26.32% 19
58 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 17 7 50% 2 14.29% 0 0% 5 35.71% 14
59 โรงเรียนบ้านนาวัว 19 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 4 30.77% 13
60 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านโคกมน 43 6 15.79% 14 36.84% 6 15.79% 12 31.58% 38
62 โรงเรียนบ้านป่าบง 22 6 27.27% 7 31.82% 7 31.82% 2 9.09% 22
63 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 26 6 24% 6 24% 8 32% 5 20% 25
64 โรงเรียนบ้านซำพร้าว 21 6 28.57% 2 9.52% 8 38.1% 5 23.81% 21
65 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 12 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านอุ่ม 14 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนบ้านนายาง 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 10 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
69 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 28 5 19.23% 10 38.46% 7 26.92% 4 15.38% 26
71 โรงเรียนบ้านผาหวาย 17 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
72 โรงเรียนบ้านนาอุดม 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
73 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 14 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
74 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
75 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 32 4 20% 9 45% 1 5% 6 30% 20
77 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 25 4 16.67% 7 29.17% 7 29.17% 6 25% 24
78 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 21 4 19.05% 6 28.57% 6 28.57% 5 23.81% 21
79 โรงเรียนบ้านวังม่วง 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
80 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 12 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
81 โรงเรียนโคกสง่า 13 4 40% 2 20% 0 0% 4 40% 10
82 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 9 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
83 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 15 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 7 46.67% 15
84 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 11 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 11
87 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 12 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
88 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
89 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 11 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
91 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
92 โรงเรียนบ้านซำไฮ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
94 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 9 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
95 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 8 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 2 25% 8
98 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 21 2 11.11% 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 18
100 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 19 2 10.53% 5 26.32% 6 31.58% 6 31.58% 19
101 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 18 2 11.76% 5 29.41% 6 35.29% 4 23.53% 17
102 โรงเรียนบ้านดงน้อย 14 2 16.67% 5 41.67% 0 0% 5 41.67% 12
103 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 24 2 10% 4 20% 9 45% 5 25% 20
104 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
105 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 9 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 8 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
108 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านนาล้อม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 12 2 20% 1 10% 6 60% 1 10% 10
111 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 7 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
112 โรงเรียนบ้านโนน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 7 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
114 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
115 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
116 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
117 โรงเรียนปวนพุวัฒนา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
119 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 13 1 7.69% 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 13
120 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 11 1 9.09% 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 11
121 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 12 1 10% 5 50% 2 20% 2 20% 10
122 โรงเรียนวังน้ำพุ 15 1 10% 5 50% 1 10% 3 30% 10
123 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 8 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
124 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
125 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
126 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนบ้านโพนทอง 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านตาดข่า 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
135 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านขอนยาง 8 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
139 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 7 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 7
141 โรงเรียนบ้านกกบก 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านวังยาง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนบ้านหนองตูม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 7 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
149 โรงเรียนบ้านซำม่วง 11 0 0% 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 11
150 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 6 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านหนองนอ 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านผาน้อย 10 0 0% 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 7
153 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านผาสะนา 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านพองหนีบ 7 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
165 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.นิรัชรา จันทิหล้า โทร 0929911956
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]