หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 62 50 81.97% 5 8.2% 2 3.28% 4 6.56% 61
2 โรงเรียนเมืองเลย 49 39 81.25% 5 10.42% 1 2.08% 3 6.25% 48
3 โรงเรียนอนุบาลเลย 40 28 71.79% 6 15.38% 1 2.56% 4 10.26% 39
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 42 26 74.29% 6 17.14% 1 2.86% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 39 26 76.47% 4 11.76% 2 5.88% 2 5.88% 34
6 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 34 25 78.13% 4 12.5% 1 3.13% 2 6.25% 32
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 33 22 70.97% 3 9.68% 2 6.45% 4 12.9% 31
8 โรงเรียนบ้านกกดู่ 33 19 63.33% 7 23.33% 2 6.67% 2 6.67% 30
9 โรงเรียนบ้านนาค้อ 28 17 68% 5 20% 1 4% 2 8% 25
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 21 17 85% 1 5% 1 5% 1 5% 20
11 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 22 15 75% 2 10% 2 10% 1 5% 20
12 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 19 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
13 โรงเรียนบ้านน้ำภู 31 14 56% 7 28% 2 8% 2 8% 25
14 โรงเรียนบ้านสงเปือย 17 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 20 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 21 12 63.16% 3 15.79% 1 5.26% 3 15.79% 19
17 โรงเรียนบ้านใหม่ 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านน้ำพร 21 12 66.67% 1 5.56% 2 11.11% 3 16.67% 18
19 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 15 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
20 โรงเรียนบ้านนาซ่าว 16 11 68.75% 3 18.75% 0 0% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 15 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนบ้านหนองผำ 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
23 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนบ้านก้างปลา 20 9 50% 5 27.78% 0 0% 4 22.22% 18
26 โรงเรียนบ้านนาโคก 24 8 40% 7 35% 2 10% 3 15% 20
27 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 16 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 15 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนบ้านน้ำแคม 16 8 50% 4 25% 0 0% 4 25% 16
30 โรงเรียนโพนสว่างวังเย็น 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 13 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
32 โรงเรียนบ้านวังผา 11 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
34 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 16 7 43.75% 7 43.75% 0 0% 2 12.5% 16
36 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 22 7 36.84% 5 26.32% 3 15.79% 4 21.05% 19
37 โรงเรียนบ้านสูบ 14 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านนาแขม 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านยาง 14 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 27 6 31.58% 5 26.32% 2 10.53% 6 31.58% 19
42 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 15 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนบ้านสงาว 10 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
46 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 14 5 35.71% 6 42.86% 0 0% 3 21.43% 14
50 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านผาแบ่น 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 8 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
56 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 11 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านวังยาว 11 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
59 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
61 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านกกทอง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
64 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 13 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
65 โรงเรียนบ้านเมี่ยง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านน้ำคิว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านปางคอม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม 10 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
73 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
75 โรงเรียนบ้านนาเบน 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
76 โรงเรียนบ้านท่าบม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านหนองบง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนเรียนรวมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านโพนทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านชมน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านบุฮม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านผาพอด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านห้วฝาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านอุมุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านไร่ทาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านปากยาง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านห้วยพอด 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
95 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านห้วยโตก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านเลิง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านคกมาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านคกเลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านคอนสา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านหัวแก่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านโพน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนบ้านปากเนียม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
121 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านน้ำมี 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
126 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
127 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
128 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนบ้านปากหมาก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
130 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
131 โรงเรียนบ้านห้วยนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนเพียงหลวง 18 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
<นายมงคล คณะศิริวงค์ e-mail : monkana11@gmail.com โทร 08-4793-9477>
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]