หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเลย ชุมชนบ้านนาอ้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,5/2 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง บริเวณระเบียงอาคาร 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง บริเวณระเบียงอาคาร 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง บริเวณระเบียงอาคาร 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย ห้องสมุด 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 20 พ.ย. 2559 09.00-15.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 20 พ.ย. 2559 09.00-15.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 20 พ.ย. 2559 09.00-15.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารปฐมวัย ห้อง ประชุมฉลองขวัญ 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารปฐมวัย ห้อง ประชุมฉลองขวัญ 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
<นายมงคล คณะศิริวงค์ e-mail : monkana11@gmail.com โทร 08-4793-9477>
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]