การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.75 ทอง 4
5 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.75 ทอง 5
6 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.75 เงิน 6
7 บ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.25 เงิน 7
8 บ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดฝั่งแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แจนแลนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 4
5 นาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 5
6 บ้านหนองผือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 6
7 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 105
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60 ทองแดง 4
5 คำม่วงจริสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองผ้าอ้อม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 081
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 คำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.40 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำม่วงจริสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 กุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.40 เงิน 5
6 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.40 เงิน 6
7 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.75 ทอง 4
5 นาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.25 ทอง 5
6 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.25 ทอง 5
7 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.75 เงิน 7
8 บ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 เอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยิ่งสันต์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 4
5 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 5
6 นาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 6
7 หนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 7
8 คำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 8
9 บ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.66 เงิน 9
10 บ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพนแพง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.75 ทอง ชนะเลิศ
2 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.75 ทอง 4
5 บ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 5
6 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำม่วงจริสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 4
5 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดฝั่งแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยฝา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.60 ทอง 4
5 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.75 ทอง 5
6 บ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.40 ทอง 6
7 เย็นสยามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.20 เงิน 7
8 บ้านคำป่าหว้าน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
2 โพธิ์คำประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สะพานหินวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 6
7 หนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 7
8 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 8
9 บ้านหนองผือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แจนแลนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 4
5 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 5
6 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 6
7 คำเมยราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 7
8 มหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 8
9 บ้านห้วยม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองซองแมวผดุงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองห้างฉวีวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 4
5 สังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านดงหมู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกโก่ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองผือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 4
5 หนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองมะงง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 4
6 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน 6
7 บ้านคำป่าหว้าน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66 ทองแดง 7
8 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -
9 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน