สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสี่แยกสมเด็จ 10 3 5 18 21 3 0 0 24
2 เอกปัญญา 8 7 4 19 22 3 1 0 26
3 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 6 7 6 19 21 6 2 0 29
4 บ้านม่วงกุล 6 2 3 11 11 2 2 0 15
5 บ้านโจดนาตาล 6 1 2 9 9 2 0 0 11
6 สมเด็จประชานุเคราะห์ 6 1 0 7 13 1 0 4 14
7 บ้านชาด 4 2 2 8 10 1 0 1 11
8 ทุ่งคลองวิทยา 4 1 0 5 6 0 0 0 6
9 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 4 0 1 5 8 0 0 0 8
10 พรชัยวิชชาลัย 3 7 5 15 22 5 4 4 31
11 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 3 4 6 13 14 4 4 0 22
12 บ้านหนองม่วง 3 1 3 7 10 0 0 2 10
13 โคกนาดี 3 1 2 6 13 2 1 0 16
14 นาโกวิทยาสูง 3 1 2 6 9 1 2 1 12
15 บ้านดงสวนพัฒนา 3 1 1 5 14 2 1 0 17
16 บ้านนาบอน 3 1 1 5 9 1 5 1 15
17 บ้านหนองสระพัง 3 0 3 6 6 2 0 0 8
18 บ้านกกตาล 3 0 2 5 6 0 0 0 6
19 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 3 0 1 4 4 0 1 1 5
20 บ้านดินจี่ 2 7 2 11 11 3 0 0 14
21 หนองหญ้าปล้อง 2 3 2 7 7 1 0 0 8
22 บ้านนาไร่เดียว 2 3 1 6 6 1 0 0 7
23 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 2 3 0 5 14 3 0 3 17
24 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 2 3 0 5 8 1 0 2 9
25 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 2 2 2 6 14 3 1 0 18
26 บ้านโนนค้อ 2 2 2 6 8 0 0 0 8
27 หนองแสงถวิลราษฎร์ 2 2 0 4 11 2 1 1 14
28 บ้านโพนสวาง 2 2 0 4 4 1 0 1 5
29 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 2 1 2 5 7 5 0 0 12
30 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 2 1 1 4 9 1 0 0 10
31 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 2 1 0 3 6 2 1 0 9
32 ไค้นุ่นวิทยาพูน 2 1 0 3 4 2 0 0 6
33 สงเปลือยวิทยายน 2 1 0 3 4 0 1 0 5
34 บ้านโพนแพง 2 1 0 3 4 0 0 0 4
35 บ้านนาคู 2 0 3 5 9 1 0 0 10
36 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 2 0 2 4 9 3 0 1 12
37 บ้านคำพิมูล 2 0 1 3 4 0 0 1 4
38 นาขามวิทยา 2 0 0 2 4 2 1 1 7
39 เย็นสยามวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1 4 0 5 8 2 0 0 10
41 สังคมพัฒนา 1 3 1 5 5 1 0 0 6
42 หนองบัวใน 1 2 3 6 9 2 2 0 13
43 กุดสิมวิทยาสาร 1 2 1 4 7 0 0 1 7
44 บ้านสวนผึ้ง 1 2 0 3 7 4 2 0 13
45 บ้านคุย 1 2 0 3 5 1 0 2 6
46 บ้านกลาง 1 1 3 5 8 2 5 1 15
47 กุดค้าวเทพพิทยา 1 1 3 5 5 2 2 2 9
48 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 1 2 4 5 0 1 0 6
49 บ้านนากระเดา 1 1 1 3 6 2 0 0 8
50 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 1 1 0 2 6 2 0 0 8
51 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 1 1 0 2 5 2 0 1 7
52 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1 1 0 2 4 1 0 1 5
53 หนองแวงวิทยานุกูล 1 1 0 2 4 0 0 1 4
54 คำหมุนผดุงเวทย์ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
55 บ้านดงหมู 1 1 0 2 2 1 1 0 4
56 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 บ้านส้มป่อย 1 0 2 3 4 3 1 1 8
58 บัณฑิตศึกษา 1 0 1 2 5 1 0 0 6
59 หนองห้างอำนวยวิทย์ 1 0 1 2 3 2 2 3 7
60 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1 0 1 2 3 2 0 0 5
61 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1 0 1 2 3 1 0 0 4
62 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 1 0 1 2 3 0 1 0 4
63 กุดหว้าวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
64 แก่งพฤๅชัยวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
65 อนุบาลปรีดี 1 0 0 1 2 1 0 0 3
66 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 โพธิ์คำประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
69 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านปลาขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านสร้างแสน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 สะพานหินวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 หนองบัวทองวิทยาเสริม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 โคกมะลิวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 0 3 1 4 5 2 2 1 9
76 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 0 2 5 7 9 3 0 1 12
77 บ้านโนนเที่ยง 0 2 2 4 5 1 0 1 6
78 หนองแสงวิทยาเสริม 0 2 1 3 3 1 0 0 4
79 นาทันวิทยา 0 2 1 3 3 1 0 0 4
80 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
81 หนองบัวกลาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
82 บ้านจาน 0 2 0 2 1 2 0 0 3
83 บ้านโนนชาด 0 1 4 5 7 1 1 0 9
84 หนองห้างฉวีวิทย์ 0 1 2 3 6 0 0 0 6
85 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 4 2 1 0 7
86 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 1 1 2 5 1 1 0 7
87 คำม่วงจริสวิทย์ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
88 ชุมชนโพนพิทยาคม 0 1 1 2 2 1 1 0 4
89 สูงเนินวิทยาคม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 คำบงพิทยาคม 0 1 0 1 5 3 0 0 8
91 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 0 1 0 1 4 0 0 1 4
92 ดงบังนาแก้ววิทยา 0 1 0 1 3 2 1 0 6
93 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
94 หนองบัววิทยาสรรพ์ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
95 คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
96 คำเม็กวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 2 2
97 นางามวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 2 1
98 บ้านแก้งกะอาม 0 1 0 1 1 0 0 2 1
99 นาสีนวลวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านบึงทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านพรหมสว่าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านหนองขามป้อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านแห่เจริญวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 หนองบัวนอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 1 0 1 0 1 0 0 1
110 หัวงัววิทยาคม 0 1 0 1 0 0 1 0 1
111 เขาวงวิทยา 0 0 2 2 8 3 0 1 11
112 บ้านหนองผือ 0 0 2 2 3 1 1 1 5
113 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 0 2 2 2 0 1 0 3
114 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 0 0 1 1 4 2 0 1 6
115 สามขาราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 0 1 1 4
116 บ้านดงมัน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
117 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 1 1 2 2 0 0 4
118 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 1 4
119 บ้านสุขเจริญ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
120 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 บ้านกอกวิทยาคม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
122 บ้านขุมขี้ยาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 ยิ่งสันต์วิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านโคกโก่ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 0 0 1 0 1
127 บ้านบัวสามัคคี 0 0 0 0 4 2 0 0 6
128 บ้านคำป่าหว้าน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
129 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
130 บ้านดอนอุมรัว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
131 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
132 สมฤทัย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
133 บ้านคำหม่วย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านบึงโคกสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 อนุบาลสมฤทัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 สามัคคีบัวขาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
137 บ้านวังมน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 แจนแลนวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 บ้านบ่อแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
140 สามเพื่อนพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
142 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
143 พุทธปัญญา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
144 บ้านโนนศาลา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
145 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 ดงเหนือประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านนากุดสิม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านวังเวียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 มะนาววิทยาเสริม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 หนองสนมราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านห้วยแดง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
155 บ้านน้ำปุ้น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 คำเมยราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 0 0 1 1 1
164 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 คำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านห้วยฝา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านโพนนาดี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านนาวี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 บ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 159 144 129 432 676 160 67 66 903