สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสี่แยกสมเด็จ 12 3 5 20 25 3 0 0 28
2 เอกปัญญา 8 7 4 19 22 3 1 0 26
3 สมเด็จประชานุเคราะห์ 8 1 0 9 15 1 0 4 16
4 บ้านชาด 7 2 2 11 15 1 0 1 16
5 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 6 7 6 19 21 6 2 0 29
6 บ้านม่วงกุล 6 2 3 11 11 2 2 0 15
7 บ้านโจดนาตาล 6 1 2 9 9 2 0 0 11
8 นาโกวิทยาสูง 5 2 3 10 14 1 2 1 17
9 บ้านโนนค้อ 4 3 2 9 11 0 0 0 11
10 บ้านนาคู 4 1 3 8 12 1 0 0 13
11 โคกนาดี 4 1 2 7 14 2 1 0 17
12 ทุ่งคลองวิทยา 4 1 0 5 6 0 0 0 6
13 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 4 0 1 5 9 0 0 0 9
14 พรชัยวิชชาลัย 3 7 5 15 22 5 4 4 31
15 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 3 4 6 13 14 4 4 0 22
16 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 3 4 3 10 11 2 2 1 15
17 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 3 3 0 6 9 1 0 2 10
18 บ้านหนองม่วง 3 1 3 7 10 0 0 2 10
19 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 3 1 2 6 5 2 1 1 8
20 บ้านดงสวนพัฒนา 3 1 1 5 15 2 1 0 18
21 บ้านนาบอน 3 1 1 5 9 1 5 1 15
22 ไค้นุ่นวิทยาพูน 3 1 0 4 5 2 0 0 7
23 บ้านหนองสระพัง 3 0 3 6 7 2 0 0 9
24 บ้านกกตาล 3 0 2 5 6 0 0 0 6
25 บ้านดินจี่ 2 7 2 11 11 3 0 0 14
26 ชุมชนโพนพิทยาคม 2 4 3 9 9 1 1 0 11
27 หนองหญ้าปล้อง 2 4 3 9 9 1 0 0 10
28 บ้านนาไร่เดียว 2 3 1 6 6 1 0 0 7
29 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 2 3 0 5 14 4 0 3 18
30 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 2 2 2 6 14 3 1 0 18
31 หนองแสงถวิลราษฎร์ 2 2 1 5 12 2 1 1 15
32 บ้านโพนสวาง 2 2 0 4 4 1 0 1 5
33 บ้านกลาง 2 1 3 6 9 2 5 1 16
34 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 2 1 2 5 7 5 0 0 12
35 บ้านส้มป่อย 2 1 2 5 6 4 1 1 11
36 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 2 1 1 4 9 1 0 0 10
37 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 2 1 0 3 7 2 1 0 10
38 นาขามวิทยา 2 1 0 3 5 2 1 1 8
39 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 2 1 0 3 5 1 0 1 6
40 สามัคคีบัวขาว 2 1 0 3 4 2 0 0 6
41 สงเปลือยวิทยายน 2 1 0 3 4 0 1 0 5
42 บ้านโพนแพง 2 1 0 3 4 0 0 0 4
43 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 2 0 2 4 9 3 0 1 12
44 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 2 0 1 3 4 1 0 0 5
45 บ้านคำพิมูล 2 0 1 3 4 0 0 1 4
46 กุดหว้าวิทยา 2 0 0 2 7 0 0 0 7
47 เย็นสยามวิทยา 2 0 0 2 2 1 0 0 3
48 สะพานหินวิทยาคม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
49 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1 5 0 6 10 2 0 0 12
50 กุดสิมวิทยาสาร 1 4 1 6 11 1 0 1 12
51 สังคมพัฒนา 1 3 2 6 7 1 0 0 8
52 บ้านสวนผึ้ง 1 3 0 4 9 5 2 0 16
53 หนองบัวใน 1 2 6 9 14 3 2 0 19
54 นาทันวิทยา 1 2 2 5 6 2 0 0 8
55 คำบงพิทยาคม 1 2 1 4 9 3 0 0 12
56 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 1 2 0 3 7 3 1 0 11
57 บ้านคุย 1 2 0 3 5 1 0 2 6
58 กุดค้าวเทพพิทยา 1 1 3 5 5 2 2 2 9
59 คำม่วงจริสวิทย์ 1 1 3 5 5 2 0 0 7
60 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 1 2 4 7 0 1 0 8
61 หนองห้างฉวีวิทย์ 1 1 2 4 7 0 0 0 7
62 บ้านนากระเดา 1 1 1 3 6 2 0 0 8
63 ดงเหนือประชาสรรค์ 1 1 1 3 5 0 0 0 5
64 บ้านเก่าเดื่อ 1 1 1 3 4 1 0 0 5
65 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 1 1 0 2 5 2 0 1 7
66 หนองแวงวิทยานุกูล 1 1 0 2 4 0 0 1 4
67 คำหมุนผดุงเวทย์ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
68 บ้านดงหมู 1 1 0 2 3 1 1 0 5
69 บ้านวังเวียง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
70 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 1 1 0 2 3 0 0 0 3
71 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
72 บ้านกุดฝั่งแดง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
73 บัณฑิตศึกษา 1 0 1 2 5 1 0 0 6
74 หนองห้างอำนวยวิทย์ 1 0 1 2 3 2 2 3 7
75 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1 0 1 2 3 2 0 0 5
76 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 1 0 1 2 3 0 1 0 4
77 บ้านบึงโคกสะอาด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
78 แก่งพฤๅชัยวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
79 คำเมยราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
80 อนุบาลปรีดี 1 0 0 1 2 1 0 0 3
81 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
82 บ้านปลาขาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 หนองสนมราษฎร์อำนวย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
84 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
85 โพธิ์คำประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
86 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านสร้างแสน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 หนองบัวทองวิทยาเสริม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 โคกมะลิวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 3 0 3 4 0 0 0 4
92 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 0 2 5 7 9 3 0 1 12
93 บ้านโนนเที่ยง 0 2 3 5 6 1 0 1 7
94 นางามวิทยา 0 2 1 3 4 1 0 2 5
95 หนองแสงวิทยาเสริม 0 2 1 3 4 1 0 0 5
96 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
97 หนองบัวกลาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
98 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
99 บ้านจาน 0 2 0 2 1 2 0 0 3
100 บ้านโนนชาด 0 1 4 5 7 1 1 0 9
101 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 4 2 1 0 7
102 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 1 1 2 5 1 1 0 7
103 บ้านโนนยาง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
104 บ้านห้วยม่วง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
105 บ้านโคกโก่ง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
106 สูงเนินวิทยาคม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
107 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 0 1 0 1 4 0 0 1 4
108 ดงบังนาแก้ววิทยา 0 1 0 1 3 2 1 0 6
109 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
110 หนองบัววิทยาสรรพ์ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
111 บ้านบ่อแก้ว 0 1 0 1 2 1 0 1 3
112 บ้านห้วยผึ้ง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
113 คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
114 คำเม็กวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 2 2
115 บ้านแก้งกะอาม 0 1 0 1 1 0 0 2 1
116 นาสีนวลวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านบึงทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านพรหมสว่าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านหนองขามป้อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านแห่เจริญวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 หนองบัวนอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 1 0 1 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองผ้าอ้อม 0 1 0 1 0 1 0 0 1
126 หัวงัววิทยาคม 0 1 0 1 0 0 1 0 1
127 เขาวงวิทยา 0 0 2 2 8 3 0 1 11
128 บ้านหนองผือ 0 0 2 2 6 1 1 1 8
129 แจนแลนวิทยา 0 0 2 2 4 2 1 0 7
130 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 2 2 3 0 1 0 4
131 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 0 2 2 2 0 1 0 3
132 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 0 0 1 1 6 2 0 1 8
133 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 1 1 4 1 1 1 6
134 สามขาราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 0 1 1 4
135 บ้านดงมัน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
136 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 1 1 2 2 0 0 4
137 บ้านสุขเจริญ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
138 บ้านกอกวิทยาคม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
139 บ้านขุมขี้ยาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
140 บ้านผึ้ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
141 ยิ่งสันต์วิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
142 บ้านห้วยแดง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
143 บ้านคำม่วง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
144 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองมะงง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
146 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 0 0 1 0 1
147 บ้านคำป่าหว้าน 0 0 0 0 4 2 2 0 8
148 บ้านบัวสามัคคี 0 0 0 0 4 2 0 0 6
149 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
150 บ้านดอนอุมรัว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
151 สมฤทัย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
152 บ้านคำหม่วย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 อนุบาลสมฤทัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านวังมน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
155 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
156 สามเพื่อนพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
158 บ้านห้วยฝา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 พุทธปัญญา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 บ้านโนนศาลา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
161 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านนากุดสิม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 มะนาววิทยาเสริม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านน้ำปุ้น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
166 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 0 0 1 1 1
171 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
172 คำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 บ้านโพนนาดี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านนาวี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 บ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 201 177 158 536 819 179 71 66 1,069