สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสี่แยกสมเด็จ 25 3 0 0 28
2 พรชัยวิชชาลัย 22 5 4 4 31
3 เอกปัญญา 22 3 1 0 26
4 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 21 6 2 0 29
5 บ้านดงสวนพัฒนา 15 2 1 0 18
6 สมเด็จประชานุเคราะห์ 15 1 0 4 16
7 บ้านชาด 15 1 0 1 16
8 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 14 4 4 0 22
9 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 14 4 0 3 18
10 หนองบัวใน 14 3 2 0 19
11 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 14 3 1 0 18
12 โคกนาดี 14 2 1 0 17
13 นาโกวิทยาสูง 14 1 2 1 17
14 หนองแสงถวิลราษฎร์ 12 2 1 1 15
15 บ้านนาคู 12 1 0 0 13
16 บ้านดินจี่ 11 3 0 0 14
17 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 11 2 2 1 15
18 บ้านม่วงกุล 11 2 2 0 15
19 กุดสิมวิทยาสาร 11 1 0 1 12
20 บ้านโนนค้อ 11 0 0 0 11
21 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 10 2 0 0 12
22 บ้านหนองม่วง 10 0 0 2 10
23 บ้านสวนผึ้ง 9 5 2 0 16
24 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 9 3 0 1 12
25 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 9 3 0 1 12
26 คำบงพิทยาคม 9 3 0 0 12
27 บ้านกลาง 9 2 5 1 16
28 บ้านโจดนาตาล 9 2 0 0 11
29 บ้านนาบอน 9 1 5 1 15
30 ชุมชนโพนพิทยาคม 9 1 1 0 11
31 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 9 1 0 2 10
32 หนองหญ้าปล้อง 9 1 0 0 10
33 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 9 1 0 0 10
34 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 9 0 0 0 9
35 เขาวงวิทยา 8 3 0 1 11
36 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 7 5 0 0 12
37 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 7 3 1 0 11
38 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 7 2 1 0 10
39 บ้านหนองสระพัง 7 2 0 0 9
40 บ้านโนนชาด 7 1 1 0 9
41 สังคมพัฒนา 7 1 0 0 8
42 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 7 0 1 0 8
43 กุดหว้าวิทยา 7 0 0 0 7
44 หนองห้างฉวีวิทย์ 7 0 0 0 7
45 บ้านส้มป่อย 6 4 1 1 11
46 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 6 2 0 1 8
47 นาทันวิทยา 6 2 0 0 8
48 บ้านนากระเดา 6 2 0 0 8
49 บ้านหนองผือ 6 1 1 1 8
50 บ้านโนนเที่ยง 6 1 0 1 7
51 บ้านนาไร่เดียว 6 1 0 0 7
52 ทุ่งคลองวิทยา 6 0 0 0 6
53 บ้านกกตาล 6 0 0 0 6
54 กุดค้าวเทพพิทยา 5 2 2 2 9
55 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 5 2 1 1 8
56 นาขามวิทยา 5 2 1 1 8
57 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 5 2 0 1 7
58 ไค้นุ่นวิทยาพูน 5 2 0 0 7
59 คำม่วงจริสวิทย์ 5 2 0 0 7
60 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 5 1 1 0 7
61 บ้านคุย 5 1 0 2 6
62 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 5 1 0 1 6
63 บัณฑิตศึกษา 5 1 0 0 6
64 ดงเหนือประชาสรรค์ 5 0 0 0 5
65 บ้านคำป่าหว้าน 4 2 2 0 8
66 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 4 2 1 0 7
67 แจนแลนวิทยา 4 2 1 0 7
68 สามัคคีบัวขาว 4 2 0 0 6
69 บ้านบัวสามัคคี 4 2 0 0 6
70 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 4 1 1 1 6
71 นางามวิทยา 4 1 0 2 5
72 บ้านโพนสวาง 4 1 0 1 5
73 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 4 1 0 0 5
74 บ้านเก่าเดื่อ 4 1 0 0 5
75 หนองแสงวิทยาเสริม 4 1 0 0 5
76 สงเปลือยวิทยายน 4 0 1 0 5
77 บ้านคำพิมูล 4 0 0 1 4
78 หนองแวงวิทยานุกูล 4 0 0 1 4
79 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 4 0 0 1 4
80 บ้านโพนแพง 4 0 0 0 4
81 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 4 0 0 0 4
82 หนองห้างอำนวยวิทย์ 3 2 2 3 7
83 ดงบังนาแก้ววิทยา 3 2 1 0 6
84 คำหมุนผดุงเวทย์ 3 2 0 0 5
85 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 3 2 0 0 5
86 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 3 2 0 0 5
87 หนองบัววิทยาสรรพ์ 3 2 0 0 5
88 บ้านดงหมู 3 1 1 0 5
89 บ้านวังเวียง 3 1 0 0 4
90 สามขาราษฎร์บำรุง 3 0 1 1 4
91 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 3 0 1 0 4
92 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 3 0 1 0 4
93 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 3 0 0 0 3
94 บ้านบึงโคกสะอาด 3 0 0 0 3
95 แก่งพฤๅชัยวิทยา 3 0 0 0 3
96 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 3 0 0 0 3
97 บ้านโนนยาง 3 0 0 0 3
98 บ้านห้วยม่วง 3 0 0 0 3
99 บ้านดงมัน 3 0 0 0 3
100 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 3 0 0 0 3
101 บ้านโพธิ์ไทร 2 2 0 0 4
102 บ้านบ่อแก้ว 2 1 0 1 3
103 บ้านห้วยผึ้ง 2 1 0 1 3
104 เย็นสยามวิทยา 2 1 0 0 3
105 คำเมยราษฎร์พัฒนา 2 1 0 0 3
106 อนุบาลปรีดี 2 1 0 0 3
107 หนองบัวกลาง 2 1 0 0 3
108 คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 2 1 0 0 3
109 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 2 0 1 0 3
110 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 2 0 1 0 3
111 คำเม็กวิทยา 2 0 0 2 2
112 บ้านสุขเจริญ 2 0 0 1 2
113 บ้านดอนอุมรัว 2 0 0 1 2
114 สมฤทัย 2 0 0 1 2
115 สะพานหินวิทยาคม 2 0 0 0 2
116 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 2 0 0 0 2
117 บ้านกุดฝั่งแดง 2 0 0 0 2
118 บ้านปลาขาว 2 0 0 0 2
119 หนองสนมราษฎร์อำนวย 2 0 0 0 2
120 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 2 0 0 0 2
121 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
122 บ้านโคกโก่ง 2 0 0 0 2
123 สูงเนินวิทยาคม 2 0 0 0 2
124 บ้านกอกวิทยาคม 2 0 0 0 2
125 บ้านขุมขี้ยาง 2 0 0 0 2
126 บ้านผึ้ง 2 0 0 0 2
127 ยิ่งสันต์วิทยา 2 0 0 0 2
128 บ้านคำหม่วย 2 0 0 0 2
129 อนุบาลสมฤทัย 2 0 0 0 2
130 บ้านห้วยแดง 1 3 0 0 4
131 บ้านจาน 1 2 0 0 3
132 บ้านคำม่วง 1 2 0 0 3
133 บ้านวังมน 1 1 1 0 3
134 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 1 1 0 1 2
135 สามเพื่อนพัฒนา 1 1 0 0 2
136 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 1 0 1 1 2
137 บ้านห้วยฝา 1 0 1 0 2
138 บ้านแก้งกะอาม 1 0 0 2 1
139 โพธิ์คำประชาสรรค์ 1 0 0 1 1
140 พุทธปัญญา 1 0 0 1 1
141 บ้านโนนศาลา 1 0 0 1 1
142 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
143 บ้านสร้างแสน 1 0 0 0 1
144 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 1 0 0 0 1
145 หนองบัวทองวิทยาเสริม 1 0 0 0 1
146 โคกมะลิวิทยา 1 0 0 0 1
147 นาสีนวลวิทยา 1 0 0 0 1
148 บ้านบึงทอง 1 0 0 0 1
149 บ้านพรหมสว่าง 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองขามป้อม 1 0 0 0 1
151 บ้านแห่เจริญวิทย์ 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
153 หนองบัวนอก 1 0 0 0 1
154 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองแสง 1 0 0 0 1
157 บ้านนากุดสิม 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองโง้ง 1 0 0 0 1
159 มะนาววิทยาเสริม 1 0 0 0 1
160 บ้านน้ำปุ้น 0 2 0 0 2
161 สามัคคีวิทยาคม 0 2 0 0 2
162 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองผ้าอ้อม 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองมะงง 0 1 0 0 1
165 บ้านจอมศรี 0 1 0 0 1
166 บ้านโนนสะอาด 0 1 0 0 1
167 หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 1 0 0 1
168 บ้านขมิ้น 0 0 1 1 1
169 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 0 1 1 1
170 หัวงัววิทยาคม 0 0 1 0 1
171 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 0 1
172 คำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 1 0 1
173 บ้านโพนนาดี 0 0 1 0 1
174 บ้านนาวี 0 0 0 1 0
175 บ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 1 0
176 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 0 0 0 0 0
รวม 819 179 71 66 1,069