หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 1 0 0
2 002 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 22 126 46
3 003 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 11 23 13
4 004 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 3 9 6
5 005 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 9 55 20
6 006 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 14 47 21
7 007 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 8 40 15
8 009 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 13 31 20
9 012 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 17 30 20
10 015 โรงเรียนคำม่วงจริสวิทย์ 9 39 18
11 018 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 5 7 5
12 019 โรงเรียนคำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 1 1 1
13 017 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 3 6 4
14 016 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 4 11 8
15 014 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 13 38 15
16 013 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 0 0 0
17 020 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 3 5 3
18 011 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0
19 027 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 10 15 12
20 029 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 5 9 7
21 031 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 0 0 0
22 033 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 7 16 12
23 034 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 29 65 46
24 035 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 3 7 3
25 036 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 8 13 12
26 037 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 4 14 4
27 030 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 13 37 19
28 032 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 13 28 18
29 040 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 6 17 11
30 041 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 0 0 0
31 042 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 5 5 5
32 043 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 6 10 8
33 044 โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 5 14 6
34 046 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 2 11 4
35 049 โรงเรียนนาขามวิทยา 13 27 16
36 051 โรงเรียนนางามวิทยา 7 23 11
37 052 โรงเรียนนาทันวิทยา 8 32 14
38 053 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 13 30 16
39 054 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 1 3 2
40 047 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 3 7 3
41 048 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 22 43 31
42 050 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 1 3 2
43 055 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 5 10 7
44 056 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 12 34 20
45 057 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 1 6 3
46 058 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 7 15 8
47 157 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 8 12 9
48 060 โรงเรียนบ้านกกตาล 6 14 11
49 061 โรงเรียนบ้านกลาง 19 36 25
50 062 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 2 26 8
51 063 โรงเรียนบ้านกุดกอก 0 0 0
52 064 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 0 0 0
53 065 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 2 4 3
54 070 โรงเรียนบ้านขมิ้น 2 2 2
55 069 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0 0 0
56 071 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 2 4 3
57 073 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 1 3 2
58 074 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 8 17 9
59 075 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 5 17 9
60 076 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 7 5
61 077 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 2 4 4
62 078 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 0 0 0
63 079 โรงเรียนบ้านคุย 8 14 9
64 072 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 9 39 17
65 082 โรงเรียนบ้านจอมทอง 0 0 0
66 083 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1 3 2
67 084 โรงเรียนบ้านจาน 3 3 3
68 086 โรงเรียนบ้านชาด 21 54 34
69 087 โรงเรียนบ้านดงมัน 3 4 4
70 088 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 18 41 27
71 089 โรงเรียนบ้านดงหมู 5 17 6
72 090 โรงเรียนบ้านดงแหลม 0 0 0
73 091 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 3 6 4
74 092 โรงเรียนบ้านดินจี่ 14 31 22
75 093 โรงเรียนบ้านนากระเดา 8 24 13
76 094 โรงเรียนบ้านนากุดสิม 1 3 2
77 095 โรงเรียนบ้านนาคู 13 43 26
78 096 โรงเรียนบ้านนาทัน 0 0 0
79 097 โรงเรียนบ้านนาบอน 16 33 23
80 099 โรงเรียนบ้านนาวี 1 1 1
81 100 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 0 0 0
82 098 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 7 19 12
83 101 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 2 5 3
84 113 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 23 45 33
85 114 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 0 0 0
86 218 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500X 0 0 0
87 115 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 6 9 8
88 117 โรงเรียนบ้านบึงทอง 1 2 1
89 118 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 3 4 3
90 116 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 3 20 8
91 112 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 5 8 5
92 119 โรงเรียนบ้านปลาขาว 2 5 4
93 120 โรงเรียนบ้านผึ้ง 2 4 3
94 121 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 1 19 4
95 126 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 17 40 21
96 127 โรงเรียนบ้านวังมน 3 12 5
97 128 โรงเรียนบ้านวังเวียง 4 9 4
98 130 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 0 0 0
99 131 โรงเรียนบ้านสร้างแสน 1 2 1
100 132 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 18 30 22
101 133 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 28 86 47
102 134 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 3 5 3
103 129 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 14 26 18
104 135 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 0 0 0
105 136 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 1 3 2
106 138 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 0 0 0
107 140 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 18 13
108 139 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 1 1 1
109 143 โรงเรียนบ้านหนองมะงง 1 2 2
110 142 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 13 42 19
111 145 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 9 47 20
112 147 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
113 144 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 3 2
114 146 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 7 6
115 137 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 1 1 1
116 141 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
117 149 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 4 9 5
118 150 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 2 2 2
119 151 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 5 4
120 148 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 4 7 4
121 066 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 6 12 9
122 153 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 11 18 16
123 152 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 0 0
124 154 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 2 2 2
125 067 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 3 6 5
126 068 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 0 0 0
127 155 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 1 1 1
128 081 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูน 0 0 0
129 080 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 2 4 3
130 085 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 11 38 20
131 102 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 11 29 21
132 104 โรงเรียนบ้านโนนชาด 9 13 11
133 103 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 1 3 2
134 106 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 10 7
135 107 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0
136 108 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 2 9 4
137 109 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 3 1
138 110 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 3 1
139 111 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
140 105 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 10 31 13
141 122 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 4 10 7
142 123 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 1 1 1
143 125 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 6 6 6
144 124 โรงเรียนบ้านโพนแพง 4 6 4
145 156 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 1 1 1
146 159 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 36 66 46
147 161 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 7 12 10
148 162 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 1 2 2
149 163 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 2 7 4
150 165 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 0 0
151 166 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 5 6 5
152 167 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 6 17 9
153 170 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 18 34 23
154 168 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 20 50 30
155 171 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 2 3 2
156 172 โรงเรียนสังคมพัฒนา 8 18 11
157 173 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 5 8 5
158 175 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 6 29 10
159 176 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 8 4
160 174 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 2 4 2
161 177 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 2 4 2
162 178 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 0 0 0
163 179 โรงเรียนหนองขามวิทยา 0 0 0
164 180 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 2 6 3
165 181 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 18 77 32
166 182 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 1 1 1
167 183 โรงเรียนหนองบัวกลาง 3 5 4
168 185 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 1 1 1
169 186 โรงเรียนหนองบัวนอก 1 1 1
170 188 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 5 12 7
171 184 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 1 3 2
172 187 โรงเรียนหนองบัวใน 21 44 29
173 190 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 4 8 3
174 193 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 2 2 2
175 194 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 0 0 0
176 197 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 11 21 17
177 200 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 0 0 0
178 198 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 7 18 8
179 199 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 10 19 12
180 202 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 5 14 9
181 191 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 5 12 7
182 192 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 0 0 0
183 195 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 16 21 18
184 196 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 6 12 7
185 201 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 1 1
186 189 โรงเรียนหนองโพนสูง 0 0 0
187 203 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 1 2 1
188 204 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 0 0 0
189 208 โรงเรียนอนุบาลณัฐริกา 0 0 0
190 214 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ 0 0 0
191 210 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต 0 0 0
192 215 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 0 0 0
193 038 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 10 41 15
194 164 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 3 22 6
195 205 โรงเรียนเหล่าภูพาน(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 0 0
196 206 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 12 18 15
197 207 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 6 30 8
198 216 โรงเรียนเอกปัญญา 26 46 29
199 008 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 3 12 7
200 028 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 7 22 9
201 039 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 3 7 5
202 021 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 7 15 10
203 022 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 0 0 0
204 023 โรงเรียนโคกนาดี 17 29 24
205 024 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 1 3 2
206 025 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 2 2 2
207 158 โรงเรียนโป่งนกเป้า 0 0 0
208 160 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 4 9 6
209 026 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 7 16 11
210 045 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 12 17 13
211 059 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 6 12 7
212 217 โรงเรียนพุทธปัญญา 4 20 5
213 169 โรงเรียนสมฤทัย 3 6 3
214 209 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 3 3 3
215 211 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา 0 0 0
216 212 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 0 0 0
217 213 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 2 6 2
218 010 โรงเรียนเขาวงวิทยา 14 66 17
รวม 1210 3077 1748
4825

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]