หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 28 25 89.29% 3 10.71% 0 0% 0 0% 28
2 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 36 22 62.86% 5 14.29% 4 11.43% 4 11.43% 35
3 โรงเรียนเอกปัญญา 26 22 84.62% 3 11.54% 1 3.85% 0 0% 26
4 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 29 21 72.41% 6 20.69% 2 6.9% 0 0% 29
5 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 20 15 75% 1 5% 0 0% 4 20% 20
7 โรงเรียนบ้านชาด 21 15 88.24% 1 5.88% 0 0% 1 5.88% 17
8 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 23 14 63.64% 4 18.18% 4 18.18% 0 0% 22
9 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 22 14 66.67% 4 19.05% 0 0% 3 14.29% 21
10 โรงเรียนหนองบัวใน 21 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
11 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
12 โรงเรียนโคกนาดี 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
13 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 22 14 77.78% 1 5.56% 2 11.11% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 16 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนบ้านนาคู 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
16 โรงเรียนบ้านดินจี่ 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
17 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 18 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 17 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
19 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 14 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
20 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
21 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 13 10 83.33% 0 0% 0 0% 2 16.67% 12
23 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 18 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
24 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
26 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 17 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านกลาง 19 9 52.94% 2 11.76% 5 29.41% 1 5.88% 17
28 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านนาบอน 16 9 56.25% 1 6.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 13 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
31 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 13 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
32 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
33 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนเขาวงวิทยา 14 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
37 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านโนนชาด 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนสังคมพัฒนา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 14 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 11 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนนาทันวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านนากระเดา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 10 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านกกตาล 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
55 โรงเรียนนาขามวิทยา 13 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 12 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนคำม่วงจริสวิทย์ 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านคุย 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
62 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
66 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนนางามวิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
72 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 8 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านโพนแพง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
83 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
84 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านดงหมู 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านวังเวียง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
91 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านดงมัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนหนองบัวกลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
112 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนสมฤทัย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านปลาขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านผึ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านจาน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านวังมน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
139 โรงเรียนพุทธปัญญา 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
140 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
141 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านนากุดสิม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านบึงทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านสร้างแสน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนหนองบัวนอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหนองมะงง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านขมิ้น 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
169 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
170 โรงเรียนคำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
173 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านนาวี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
175 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
176 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]