เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
19 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ ระบบได้เปิดให้โรงเรียนพิมพ์ เกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนและกรรมการตัดสิน ได้แล้ว ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ขณะนี้ระบบการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เปิดระบบให้ตรวจสอบ แก้ไข ความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน และครูผู้สอนโดยสามารถยื่นคำร้องและเอกสาร หลักฐานผ่านระบบออนไลน์เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ให้้ใช้รหัสของโรงเรียนเข้าแก้ไขครับ)  
  การแข่งขัน OBec Awards  ทุกกิจกรรม แข่งขันวันที่  5  พฤศจิกายน  2559  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 
เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าประกวดแข่งขันส่งใบสมัครที่กลุ่มนิเทศไม่เกินวันที่ 20  ตุลาคม 2559 
การรายงานผลงานไม่เกิน 50 หน้า (รวมทั้งภาคผนวก) ให้ผู้เข้าประกวดส่งแบบรายงาน จำนวน  7  ชุดและจัดทำแบบประเมิน 7 ชุด
OBEC AWARDS ระดับภาคแข่งที่จังหวัดบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชฎัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมทุกประเภทแข่งขันวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (กิจกรรมอื่นๆแข่งวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559)
 
  ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
1. โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดกิจกรรม/รายการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ได้ที่หน้าเว็บ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 เพราะเขตพื้นที่จะยึดเกณฑ์การแข่งขันเหมือนกับระดับภาค(หนองคาย-บึงกาฬ)
2. ทุกกลุ่มโรงเรียนแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 1 /2559 และส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
3. สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 จะอบรมครูจัดทำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม ในวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเรืองปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
4. นักเรียนปกติ แข่งขันวันที่  18 -19 พฤศจิกายน 2559    ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3และโรงเรียนใกล้เคียง
5. นักเรียนพิเศษเรียนร่วม แข่งขันวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
6. พิธีเปิดวันเที่ 18 พฤศจิกายน 2559  ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
7. การแข่งขัน O-bec Awasds  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559  (ระดับภาคแข่งขันวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ที่จังหวัดบึงกาฬ)
8. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ที่จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 
9. ลำดับการแข่งขัน สพป.กาฬสินธ์ุ จับสลากได้ลำดับที่ 6 ของการแข่งขัน 
    - ลำดับที่ 1-20 แข่งขันวันที่ 7 ธันวาคม 2559
    - ลำดับที่ 21-40 แข่งขันวันที่ 8 ธันวาคม 2559
    - ลำดับที่ 41-61 แข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2559
    พิธีเปิด วันที่ 7 ธันวาคม 2559 / พิธีปิด วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
    - กิจกรรมการแข่งนักเรียน วัน/เวลา/สถานที่แข่งขันเข้าดูที่เว้ป www.http// esan66.sillapa.net
 
 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ประจำปี 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
และสนามโรงเรียน  อำเภอ ห้วยผึ้ง  จังหวัด กาฬสินธ์ุ
ระหว่างวันที่   18 -19  พฤศจิกายน  2559 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 218
จำนวนทีม 1,210
จำนวนนักเรียน 3,077
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,748
จำนวนกรรมการ 1,023
ครู+นักเรียน 4,825
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,848
ประกาศผลแล้ว 203/208 (97.60%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 10
เมื่อวาน 26
สัปดาห์นี้ 36
สัปดาห์ที่แล้ว 356
เดือนนี้ 892
เดือนที่แล้ว 1,681
ปีนี้ 5,565
ทั้งหมด 192,023