คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 11:23 น.