แจ้งเปลี่ยนเวลาแข่งขันกิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 และ ม.1 - ม.3
แจ้งเปลี่ยนเวลาแข่งขันกิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 และ ม.1 - ม.3 จากเวลา 09.00 น.  เป็น 13.00 น. วันที่ 22 กันยายน 2559 สถานที่ แข่งขันเดิม คือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร อาคารมัธยม ห้อง คอมพิวเตอร์ ฝ่ายมัธยม
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 19:25 น.