กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 17:18 น.