ข่าวประกาศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เข้าประกวดนำโต๊ะสำหรับแสดงผลงานมาเอง
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 17:04 น.