สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปอแดงวิทยา 17 6 4 3 27
2 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 17 2 0 7 19
3 พินิจราษฎร์บำรุง 15 6 0 0 21
4 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 15 3 4 0 22
5 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 14 8 3 0 25
6 บ้านหนองแซง 14 6 3 2 23
7 ห้วยเตยวิทยา 13 5 3 3 21
8 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 13 5 1 1 19
9 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 12 6 1 1 19
10 หนองกุงศรีวิทยาคม 12 4 0 0 16
11 จินดาสินธวานนท์ 12 1 2 1 15
12 ยางอู้มวิทยาคาร 11 4 3 0 18
13 หนองแวงประชาสรรพ์ 11 2 1 0 14
14 วังยางวิทยาคาร 11 1 2 0 14
15 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 11 1 1 0 13
16 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 11 0 0 1 11
17 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 10 4 0 2 14
18 โคกเครือวิทยา 10 1 2 1 13
19 กิตติรวี 10 1 0 0 11
20 อนุบาลชุลีพร 9 3 1 0 13
21 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 9 1 1 1 11
22 อนุบาลธษพลศึกษา 9 1 0 2 10
23 นาค้อวิทยาคม 8 6 2 0 16
24 โคกประสิทธิ์วิทยา 8 4 2 3 14
25 ยางคำวิทยา 8 1 1 0 10
26 ขอนแก่นวิทยาเสริม 8 1 0 1 9
27 ชุมชนบ้านป่าแดง 8 1 0 0 9
28 ดงบังวิทยา 7 4 1 0 12
29 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 7 3 4 3 14
30 บ้านแกวิทยาคม 7 2 3 1 12
31 หนองมันปลาวิทยา 7 1 2 0 10
32 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 7 1 1 0 9
33 โนนเตาไหหนองแก 6 2 2 1 10
34 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 6 2 1 0 9
35 อนุบาลพรประดิษฐ์ 6 2 0 1 8
36 บ้านโนนอำนวย 6 2 0 0 8
37 นาแกราษฎร์อำนวย 6 1 1 0 8
38 โคกคำวิทยา 6 1 0 0 7
39 บ้านกุดท่าลือ 6 1 0 0 7
40 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 6 1 0 0 7
41 ท่าคันโทวิทยายน 6 0 0 2 6
42 ธนพรวิทยา 6 0 0 0 6
43 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 5 4 2 0 11
44 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 5 4 1 0 10
45 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 5 3 2 1 10
46 หัวนาคำจรูญศิลป์ 5 2 3 1 10
47 คำไฮวิทยา 5 2 1 0 8
48 กุดฆ้องชัยวิทยา 5 2 0 0 7
49 อนุบาลพรวิรุฬห์ 5 1 2 0 8
50 หนองสวงวิทยาคม 5 1 1 0 7
51 บ้านหนองเสือ 5 1 0 0 6
52 สายปัญญาสมาคม 5 1 0 0 6
53 บัวสะอาดส่งเสริม 5 1 0 0 6
54 หน่อคำประชานุเคราะห์ 5 1 0 0 6
55 เชียงสาศิลปสถาน 5 0 1 1 6
56 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 5 0 1 0 6
57 นางามแก่นลำดวนวิทยา 5 0 0 0 5
58 ฮ่องฮีวิทยา 4 8 0 0 12
59 หนองบัววิทยาเสริม 4 7 3 2 14
60 บ้านทรายทองวิทยาคม 4 3 1 0 8
61 กุดจิกวิทยาคาร 4 3 0 4 7
62 บ้านหนองชุมแสง 4 3 0 2 7
63 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 4 1 1 0 6
64 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 4 1 1 0 6
65 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 4 1 0 0 5
66 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 4 0 1 0 5
67 นาบงวิทยา 4 0 1 0 5
68 คำขามวิทยา 4 0 1 0 5
69 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 0 0 0 4
70 หนองโนวิทยาคม 4 0 0 0 4
71 ท่าแห่วิทยาคม 3 2 2 0 7
72 บ้านหาดทรายมูล 3 2 0 0 5
73 สำราญ-ประภาศรี 3 2 0 0 5
74 หนองกุงราษฎร์วิทยา 3 1 1 0 5
75 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 3 1 0 1 4
76 ภูฮังวิทยาคาร 3 1 0 0 4
77 โนนสูงวิทยา 3 0 3 1 6
78 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 3 0 1 0 4
79 นาดีหลุมข้าววิทยา 3 0 0 0 3
80 ไชยศรีเรืองวิทย์ 3 0 0 0 3
81 หนองปะโอประชาอุทิศ 3 0 0 0 3
82 หนองอิเฒ่าวิทยา 3 0 0 0 3
83 โคกศรีวิทยายน 3 0 0 0 3
84 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 3 0 0 0 3
85 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 3 0 0 0 3
86 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 2 3 2 1 7
87 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 2 2 4 0 8
88 หนองโนวิทยา 2 1 0 1 3
89 หนองแวงม่วง 2 1 0 1 3
90 เพิ่มพูนวิทยาคม 2 1 0 0 3
91 โคกเจริญวิทยา 2 1 0 0 3
92 สว่างกิจวิทยา 2 1 0 0 3
93 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 2 1 0 0 3
94 ชุมชนดอนม่วงงาม 2 1 0 0 3
95 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 2 1 0 0 3
96 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 2 1 0 0 3
97 คำใหญ่วิทยา 2 1 0 0 3
98 อุ่มเม่าวิทยา 2 1 0 0 3
99 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 2 1 0 0 3
100 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 2 0 3 0 5
101 ดอนขีวิทยา 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองแวงฮี 2 0 0 0 2
103 โพนสิมอนุเคราะห์ 2 0 0 0 2
104 บ้านโคกกลาง 2 0 0 0 2
105 หนองใหญ่วิทยา 2 0 0 0 2
106 หัวงัววิทยาคาร 2 0 0 0 2
107 ผดุงราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
108 หนองไม้พลวงวิทยาคม 2 0 0 0 2
109 ไชยวารวิทยาคม 2 0 0 0 2
110 หนองกุงไทยวิทยาคม 2 0 0 0 2
111 หนองแสงวิทยา 2 0 0 0 2
112 ห้วยยางดงวิทยา 2 0 0 0 2
113 บ้านชัยศรี 1 6 2 0 9
114 โนนชัยประชาสรรค์ 1 3 0 0 4
115 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 1 3 0 0 4
116 โนนศิลาสว่างวิทย์ 1 2 2 0 5
117 อนุบาลอุดมพร 1 2 1 1 4
118 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 1 2 1 0 4
119 ดงสวรรค์อุดมมิตร 1 1 0 0 2
120 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
121 ดอนยานางศึกษา 1 1 0 0 2
122 บ้านขามวิทยาคม 1 1 0 0 2
123 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 1 1 0 0 2
124 รวมบัณฑิตศึกษา 1 1 0 0 2
125 สระแก้ววิทยานุกูล 1 1 0 0 2
126 อนุบาลลำปาว 1 0 2 0 3
127 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 1 0 1 1 2
128 หนองบัวชุม 1 0 1 0 2
129 บ้านคำแคน 1 0 1 0 2
130 ไทรทองวิทยาคาร 1 0 1 0 2
131 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1
132 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 0 1
133 หนองแข้วิทยา 1 0 0 0 1
134 ดงน้อยโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
135 จรชนะศึกษา 1 0 0 0 1
136 ประชารัฐศึกษา 1 0 0 0 1
137 หลักด่านวิทยา 1 0 0 0 1
138 โคกก่องราษฎร์นุกูล 1 0 0 0 1
139 คำถาวรเจริญวิทย์ 1 0 0 0 1
140 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
141 บ้านเว่อวิทยานุกูล 1 0 0 0 1
142 บ้านแสนสุข 1 0 0 0 1
143 พรมลีศรีส่วาง 1 0 0 0 1
144 วัดบ้านดอนกลาง 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองไผ่ 0 2 1 1 3
146 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 0 2 1 1 3
147 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 1 1 1 2
148 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 1
149 ท่อนสังข์วิทยา 0 1 0 0 1
150 นากุงวิทยาเสริม 0 1 0 0 1
151 บ้านนางาม 0 1 0 0 1
152 บ้านโคกศรี 0 1 0 0 1
153 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 1 0 0 1
154 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 0 1 0 1
155 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 0 1 0 1
156 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0 0 1 0 1
157 หนองเม็กวิทยา 0 0 1 0 1
158 หัวหินราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
159 คำโองวิทยา 0 0 0 1 0
160 คำมันปลาผดุงวิทย์ 0 0 0 1 0
161 ท่าคันโทวิทยายน 0 0 0 1 0
162 นาตาลวิทยาคม 0 0 0 1 0
163 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
รวม 659 219 111 65 1,054