หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปอแดงวิทยา 36 20 58.82% 7 20.59% 4 11.76% 3 8.82% 34
2 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 32 20 64.52% 2 6.45% 0 0% 9 29.03% 31
3 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 25 19 76% 6 24% 0 0% 0 0% 25
4 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 26 18 69.23% 6 23.08% 1 3.85% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนบ้านหนองแซง 29 17 60.71% 6 21.43% 3 10.71% 2 7.14% 28
6 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 24 17 70.83% 3 12.5% 4 16.67% 0 0% 24
7 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 23 15 65.22% 6 26.09% 1 4.35% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
9 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 22 15 68.18% 1 4.55% 5 22.73% 1 4.55% 22
10 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 25 14 56% 8 32% 3 12% 0 0% 25
11 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 21 14 66.67% 4 19.05% 3 14.29% 0 0% 21
12 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 24 13 54.17% 5 20.83% 3 12.5% 3 12.5% 24
13 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 17 13 81.25% 1 6.25% 2 12.5% 0 0% 16
14 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 20 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 0 0% 19
16 โรงเรียนดงบังวิทยา 18 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
17 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 17 11 64.71% 2 11.76% 3 17.65% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
19 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 15 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
20 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 12 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 16 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
22 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนกิตติรวี 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 19 9 47.37% 4 21.05% 2 10.53% 4 21.05% 19
25 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
26 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
28 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนยางคำวิทยา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
34 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
35 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 10 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
36 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 18 7 41.18% 3 17.65% 4 23.53% 3 17.65% 17
37 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 13 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
40 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 10 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
45 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 12 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนโคกคำวิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนธนพรวิทยา 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 12 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
54 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 13 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนคำไฮวิทยา 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
60 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนคำขามวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
64 โรงเรียนนาบงวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 12 4 33.33% 8 66.67% 0 0% 0 0% 12
70 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 16 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
71 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 15 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 4 36.36% 11
73 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนหนองโนวิทยา 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
83 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
84 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
94 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
96 โรงเรียนหนองแวงม่วง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนหนองแสงวิทยา 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
108 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนดอนขีวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านชัยศรี 9 1 11.11% 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 9
123 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
125 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
126 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนดอนยานางศึกษา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
133 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
134 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนหนองบัวชุม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนประชารัฐศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนหนองแข้วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนหลักด่านวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนเนินลาดวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
149 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
152 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านนางาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
161 โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
163 โรงเรียนคำโองวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
164 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
165 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
166 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
167 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]