หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2559   22 ก.ย. 2559   23 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อาคาร 3 (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง 1 21 ก.ย. 2559 13.00-14.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อาคาร 3 (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง 2 21 ก.ย. 2559 13.00-14.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3 21 ก.ย. 2559 13.00-14.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อาคาร 2 (สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 1 21 ก.ย. 2559 13.00-14.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อาคาร 2 (สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 2 21 ก.ย. 2559 13.00-14.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อาคาร 2 (สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 3 21 ก.ย. 2559 13.00-14.30
7 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อาคาร 1 (สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 1 21 ก.ย. 2559 13.00-14.00
8 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อาคาร 1 (สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 2 21 ก.ย. 2559 13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป.1 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป. 2 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป. 3 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ป. 4 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ป. 6 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 09.00-12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า ห้อง หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หอประชุมใหญ่สีฟ้า 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
29 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล หอประชุมโรงอาหาร 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
30 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล หอประชุมโรงอาหาร 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
31 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล หอประชุม 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
32 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล หอประชุม 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
33 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2559 15.30-17.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล หอประชุมโรงอาหาร 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล หอประชุมใต้ทุนอาคาร 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมโปงลาง 21 ก.ย. 2559 14.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร อาคารมัธยม ห้อง คอมพิวเตอร์ ฝ่ายมัธยม 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
2 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร อาคารมัธยม ห้อง คอมพิวเตอร์ ฝ่ายมัธยม 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร อาคารมัธยม ห้อง คอมพิวเตอร์ ฝ่ายมัธยม 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
4 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร อาคารมัธยม ห้อง คอมพิวเตอร์ ฝ่ายมัธยม 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00
5 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร อาคารมัธยม ห้อง คอมพิวเตอร์ ฝ่ายมัธยม 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เวทีกลาง 21 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เวทีกลาง 21 ก.ย. 2559 13.00-15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]