หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 2 1
2 002 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 5 8 5
3 003 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 57 162 90
4 004 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 23 45 37
5 005 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 12 21 14
6 006 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 0 0 0
7 007 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 2 3 2
8 012 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 2 3 3
9 013 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 0 0 0
10 016 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 5 6 6
11 018 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 15 33 26
12 021 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 10 17 14
13 022 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 6 13 10
14 023 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 31 54 36
15 027 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา 0 0 0
16 028 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 0 0
17 019 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 1 1 1
18 020 โรงเรียนคำแคนวิทยา 0 0 0
19 025 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 5 8 5
20 026 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 3 7 3
21 024 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 3 9 6
22 017 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0 0 0
23 015 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 1 3 2
24 042 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 32 53 42
25 043 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 6 15 10
26 044 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขา) 0 0 0
27 045 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 19 31 20
28 046 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 8 10 10
29 048 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 30 54 36
30 049 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 34 97 53
31 041 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 5 11 7
32 047 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 8 22 2
33 052 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 14 40 24
34 053 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 4 20 5
35 055 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 25 53 33
36 054 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สาขา) 0 0 0
37 056 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 5 6 5
38 057 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 2 5 2
39 058 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 4 16 7
40 059 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 5 3
41 060 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 3 9 6
42 063 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1 2 0
43 061 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0
44 062 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 33 59 49
45 064 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 23 61 35
46 072 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 11 30 20
47 065 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 2 3 2
48 067 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1 3 2
49 068 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 11 36 20
50 070 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 0 0 0
51 069 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 10 19 13
52 071 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 8 12 9
53 066 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 1 1 1
54 073 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 2 5 4
55 075 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 3 5 5
56 076 โรงเรียนนาคอกควาย 0 0 0
57 077 โรงเรียนนาคูณวิทยา 2 3 2
58 078 โรงเรียนนาจำปา 8 15 8
59 079 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 3 14 3
60 080 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 15 33 23
61 081 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 28 59 37
62 082 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 8 16 12
63 074 โรงเรียนนาโกวิทยา 12 52 24
64 084 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 2 6 4
65 083 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 0 0
66 129 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 23 38 31
67 130 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 1 3 2
68 131 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 7 15 10
69 093 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 4 4 4
70 096 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 2 16 5
71 097 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 4 10 5
72 100 โรงเรียนบ้านจานวิทยา 0 0 0
73 102 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 0 0 0
74 103 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 20 35 27
75 105 โรงเรียนบ้านท่างาม 5 15 10
76 104 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาที่1 บ้านดานเม็ก 0 0 0
77 106 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 20 68 29
78 109 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 9 17 9
79 110 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 13 32 23
80 111 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 3 4 4
81 113 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 27 79 37
82 115 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ 0 0 0
83 116 โรงเรียนบ้านสว่าง 2 2 2
84 117 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 3 9 4
85 118 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 29 48 41
86 119 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 34 107 54
87 120 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 5 13 9
88 121 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 4 13 4
89 122 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 6 14 10
90 123 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2 1 0
91 124 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 29 76 42
92 125 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 1 3 2
93 126 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 10 19 12
94 127 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1 1 1
95 094 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 4 6 5
96 095 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 43 89 61
97 114 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 3 7 5
98 098 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 4 8 7
99 099 โรงเรียนบ้านโคกใส 4 6 5
100 101 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1 1 1
101 108 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 0 0 0
102 107 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 3 8 4
103 128 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 10 24 11
104 133 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 18 30 25
105 134 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 7 10 7
106 137 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 18 101 33
107 140 โรงเรียนภูปอวิทยา 4 8 4
108 141 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0 0 0
109 143 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ 0 0 0
110 142 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0 0 0
111 144 โรงเรียนวัดชัยสุนทร 0 0 0
112 146 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 1 1
113 147 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม (สาขา) 0 0 0
114 149 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 4 4 4
115 150 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 7 12 8
116 153 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 18 33 20
117 154 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 1 1 1
118 152 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 2 2 2
119 151 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 6 24 7
120 155 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 29 62 42
121 156 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 3 20 7
122 158 โรงเรียนสายป่าแดง 4 6 4
123 157 โรงเรียนสายป่าแดง (สาขา) 0 0 0
124 159 โรงเรียนสำเริงวิทยา 2 6 4
125 160 โรงเรียนสิงห์สะอาด 4 13 7
126 162 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 18 25 20
127 165 โรงเรียนหนองตุวิทยา 1 1 1
128 166 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 6 11 6
129 168 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 6 8 6
130 167 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 8 11 9
131 170 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 19 38 30
132 178 โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 3 1
133 163 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 4 16 6
134 164 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 2 9 5
135 169 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 15 56 21
136 174 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 2 2 2
137 176 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 11 22 15
138 175 โรงเรียนหนองแวงแสน 3 5 3
139 177 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 10 21 13
140 172 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 2 9 5
141 173 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สาขาฯ 0 0 0
142 171 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 2 3 2
143 179 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย 1 1 0
144 182 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 6 13 8
145 183 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 3 5 5
146 184 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 5 9 7
147 180 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 37 91 56
148 181 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
149 189 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 5 10 8
150 190 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 45 171 73
151 008 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 3 9 2
152 014 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 0 0 0
153 050 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 4 6 5
154 161 โรงเรียนเสมาสามัคคี 2 4 3
155 186 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 0 0 0
156 187 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 8 23 14
157 188 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 2 5 2
158 185 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 10 28 16
159 011 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 8 22 11
160 009 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 4 10 6
161 010 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 5 12 7
162 029 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 7 14 11
163 030 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 5 19 10
164 031 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 3 9 5
165 032 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 0 0 0
166 034 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 1 1 1
167 035 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 1 6 2
168 037 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 2 2 2
169 038 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 4 22 6
170 039 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา 0 0 0
171 033 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 6 9 7
172 036 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 7 47 16
173 085 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 0 0 0
174 086 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 4 5 5
175 089 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 19 39 30
176 090 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 3 12 3
177 091 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 9 17 10
178 087 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 3 15 8
179 088 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 36 58 48
180 092 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 5 10 8
181 136 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 4 6 4
182 135 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 3 11 6
183 138 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 3 4 4
184 139 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขา) 0 0 0
185 214 โรงเรียนการะเกตุวิทยา 0 0 0
186 212 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 1 0 1
187 211 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 0 0 0
188 210 โรงเรียนบุญมีวิทยา 10 31 17
189 209 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 24 64 34
190 208 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา 0 0 0
191 213 โรงเรียนอนุบาลการะเกตุ 0 0 0
192 207 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 9 22 12
193 206 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 13 56 29
194 216 โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี 0 0 0
195 205 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น 0 0 0
196 204 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 0 0 0
197 203 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 3 7 5
198 202 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 0 0
199 201 โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา 0 0 0
200 200 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 0 0 0
201 199 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 42 144 58
202 215 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม 0 0 0
รวม 1517 3689 2161
5850

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]