หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 57 41 73.21% 8 14.29% 6 10.71% 1 1.79% 56
2 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 45 36 80% 7 15.56% 1 2.22% 1 2.22% 45
3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 42 32 76.19% 5 11.9% 3 7.14% 2 4.76% 42
4 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 43 31 72.09% 6 13.95% 4 9.3% 2 4.65% 43
5 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 34 26 76.47% 6 17.65% 1 2.94% 1 2.94% 34
6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 36 23 65.71% 4 11.43% 2 5.71% 6 17.14% 35
7 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 37 23 63.89% 3 8.33% 1 2.78% 9 25% 36
8 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 29 23 79.31% 2 6.9% 2 6.9% 2 6.9% 29
9 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 31 20 74.07% 3 11.11% 1 3.7% 3 11.11% 27
10 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 34 19 57.58% 5 15.15% 2 6.06% 7 21.21% 33
11 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 29 19 65.52% 3 10.34% 3 10.34% 4 13.79% 29
12 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 23 19 82.61% 0 0% 1 4.35% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 32 17 54.84% 6 19.35% 4 12.9% 4 12.9% 31
14 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 33 16 51.61% 6 19.35% 3 9.68% 6 19.35% 31
15 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 28 16 57.14% 5 17.86% 0 0% 7 25% 28
16 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 29 15 51.72% 6 20.69% 1 3.45% 7 24.14% 29
17 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 24 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
18 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 25 14 60.87% 2 8.7% 5 21.74% 2 8.7% 23
19 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 30 13 50% 7 26.92% 2 7.69% 4 15.38% 26
20 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 19 13 68.42% 3 15.79% 3 15.79% 0 0% 19
21 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 19 13 72.22% 1 5.56% 2 11.11% 2 11.11% 18
22 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 23 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
23 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
24 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
25 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
26 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 23 10 45.45% 1 4.55% 4 18.18% 7 31.82% 22
29 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 20 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
30 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 18 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
31 โรงเรียนนาโกวิทยา 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 13 9 69.23% 1 7.69% 0 0% 3 23.08% 13
34 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 19 8 42.11% 9 47.37% 0 0% 2 10.53% 19
35 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 27 8 38.1% 8 38.1% 3 14.29% 2 9.52% 21
36 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 18 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
37 โรงเรียนบุญมีวิทยา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
38 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนนาจำปา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 18 7 38.89% 6 33.33% 3 16.67% 2 11.11% 18
41 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 18 7 41.18% 2 11.76% 1 5.88% 7 41.18% 17
42 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 12 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
43 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
44 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
45 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 10 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
48 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 20 5 27.78% 6 33.33% 6 33.33% 1 5.56% 18
49 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
58 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 10 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
59 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
62 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
68 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
73 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 10 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
74 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 11 3 30% 1 10% 1 10% 5 50% 10
76 โรงเรียนบ้านท่างาม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
79 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 8 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
80 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
81 โรงเรียนสิงห์สะอาด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
91 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
93 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
97 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
98 โรงเรียนภูปอวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
101 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนหนองแวงแสน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
110 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนเสมาสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
120 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนสายป่าแดง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านโคกใส 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
125 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนนาคูณวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านสว่าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
130 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
132 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนหนองตุวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
145 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนสำเริงวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
151 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
152 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
159 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
160 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]