หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 12 ต.ค. 2559 08.30-12.00 อาคารทองกวาว ชั้น 1
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 12 ต.ค. 2559 13.00-16.30 อาคารทองกวาว ชั้น 1
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 12 ต.ค. 2559 08.30-12.00 อาคารตะโกทอง (ป. 1-3) ห้อง ป. 1/1 ชั้น 1
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 11 ต.ค. 2559 13.00-16.30 อาคารเอนกประสงค์
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 11 ต.ค. 2559 13.00-16.30 อาคารเอนกประสงค์
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 12 ต.ค. 2559 08.30-12.00 อาคารตะโกทอง (ป. 1-3) ห้อง ป. 1/1 ชั้น 1
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 11 ต.ค. 2559 08.30-12.00 อาคารดาวเรือง ESM
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 12 ต.ค. 2559 08.30-12.00 อาคารจามจุรี (อนุบาล) ห้อง อบ. 2/2 ชั้น 1
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 12 ต.ค. 2559 13.00-16.30 อาคารเอนกประสงค์
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 12 ต.ค. 2559 13.00-16.30 อาคารเอนกประสงค์
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 11 ต.ค. 2559 08.30-12.00 อาคารทองกวาว ชั้น 1
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 11 ต.ค. 2559 13.00-16.30 อาคารทองกวาว ชั้น 1
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 12 ต.ค. 2559 08.30-12.00 อาคารตะโกทอง (ป. 1-3) ห้อง ป. 2/2 ชั้น 2
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 11 ต.ค. 2559 08.30-12.00 อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 11 ต.ค. 2559 13.00-16.30 อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 12 ต.ค. 2559 08.30-12.00 อาคารตะโกทอง (ป. 1-3) ห้อง ป. 3/2 ชั้น 2
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 12 ต.ค. 2559 08.30-12.00 อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 12 ต.ค. 2559 08.30-12.00 อาคารตะโกทอง (ป. 1-3) ห้อง ป. 3/1 ชั้น 1


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]