ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 49 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 47 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน