ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 9  
12 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 9  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน