ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยอดห้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน