ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
15 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน