ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฝางน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน