ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเลิงแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.50 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังสวาบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน