ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 7  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน