ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน