ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสระพังข่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน